“Sprzątanie Świata 2017”

W dniu 29 września 2017 r. odbyła się w naszej szkole akcja „Sprzątanie Świata”- lekcja poszanowania środowiska. Przy współpracy z Urzędem Miasta Ozorkowa  społeczność uczniowska wraz z wychowawcami sprzątali centrum starego miasta. Ideą akcji była praktyczna edukacja , rozwijanie wrażliwość ekologicznej naszych  uczniów , chęci działania na rzecz środowiska, promowanie nieśmiecenia oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Nasze  motto to „Wspólne działanie dla wspólnego dobra”. 

Fotorelacja 🙂

3 śniadanie społeczności ZSZ

W ostatni wrześniowy piątek, przy rześkiej aurze, ale w ciepłym klimacie, spotkaliśmy się, aby wspólnie spędzić czas podczas 3. integracyjnego śniadania społeczności ZSZ. W tym roku biesiadowaliśmy pod hasłem zdrowo i kolorowo, więc nie zabrakło na naszych stołach wspaniałych sałatek z warzyw i owoców oraz różnobarwnych koktajli. Ten miły czas urozmaicały rozmowy oraz dźwięki muzyki. Wszyscy z niecierpliwością jednak czekali na ogłoszenie wyników wyborów do Samorządu Uczniowskiego. W bieżącym roku szkolnym przewodniczącym naszej szkoły został Dominik Tracz. Uczniowie podziękowali także dotychczasowemu przewodniczącemu Łukaszowi Wojtowiczowi, który z dużym zaangażowaniem pełnił tę funkcję w ostatnich latach. Jeszcze raz dziękujemy!

 

78 rocznica bitwy w Orłej

Przedstawiciele Naszej Szkoły uczestniczyli w obchodach 78. rocznicy bitwy w Orłej. Reprezentowała nas delegacja z udziałem pocztu sztandarowego pod przewodnictwem pani dyrektor Barbary Stępczyńskiej. W miejscu pamięci złożyliśmy kwiaty, oddając hołd polskim żołnierzom, którzy w wojnie obronnej starli się z niemieckimi oddziałami. Wzięliśmy udział również w żywej lekcji historii, podczas której wspomnienia z tamtych dni zrelacjonował nam pan Maksymilian Kasprzak, uczestnik wydarzeń września 1939 r.

Mobilności nauczycieli w ramach programu POWER

W lipcu i sierpniu 2017 siedmiu nauczycieli ZSZ w Ozorkowie odbyło swoje dwutygodniowe mobilności ponadnarodowe realizując projekt „Europejska szkoła-innowacyjny nauczyciel II edycja” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Program ten finansowany jest w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas wakacji nauczyciele ci szkolili się w zagranicznych, europejskich szkołach podnosząc swoje kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego oraz metodyczne w zakresie metodologii CLIL, a także nauczania języka angielskiego.

Są nimi:

Barbara Jasińska – International House London, Wielka Brytania oraz Link School, Malta
Jarosław Olczak – International House London, Wielka Brytania  oraz Link School, Malta
Beata Sobczak –Gieraga – Executive Training Institute, Malta
Agnieszka Matusiak – Edinburgh School of English, Wielka Brytania
Magdalena Walczak – Executive Training Institute, Malta
Rafał Siech – Alpha College of English, Irlandia 
Rafał Jagodziński – Link School, Malta

Projekt „Europejska szkoła-innowacyjny nauczyciel II edycja”  ma dwa główne założenia. Pierwszym z nich jest podniesienie kompetencji językowych i metodycznych grupy 7 nauczycieli, tak aby od przyszłego roku szkolnego, w klasach pierwszych  technikum, lekcje języka polskiego, wiedzy o kulturze, a także przedmiotów informatycznych oraz ekonomicznych prowadzone były stosując metodologię CLIL. Drugim założeniem  jest podniesienie kompetencji metodycznych 2 nauczycielek języka angielskiego w celu wykorzystywania  przez nie najnowszych metod nauczania i motywowania uczniów. Łącznie wszystkimi uczestnikami projektu jest  9 nauczycieli naszej szkoły.;

W związku z powyższym, w styczniu, lutym i marcu 2018 roku swoje mobilności ponadnarodowe zaplanowane mają jeszcze dwaj nauczyciele przedmiotów zawodowych. Pan Marcin Kryszkiewicz  poleci na szkolenie językowe do Londynu, a następnie na  metodyczne na Maltę, natomiast pan Sławomir Janicki odbędzie szkolenie metodyczne w Manchesterze.
Projekt kończy się w czerwcu 2018, jednakże od roku szkolnego 2018/2019, będzie kontynuowany wprowadzając i realizując w naszej szkole innowację pedagogiczną CLIL.

Szkolnym koordynatorem projektu jest Magdalena Walczak.