Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej  w Łodzi, w formie dotacji w ramach konkursu

pn.:„Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018”

 Nazwa zadania:
Program Edukacji Ekologicznej –
 pn.”Czyste powietrze – skarb przyszłości” realizowany
w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie.