Dzień projektu „Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel II edycja”

26 marca Nasza Szkoła świętowała Dzień projektu „Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel II edycja” realizowanego w ramach Mobilności kadry edukacji szkolnej POWER.Wspólnie z naszymi Gośćmi – Uczniami klas językowych Gimnazjum Nr 1 w Ozorkowie, obejrzeliśmy spektakl teatralny „Macbeth” przygotowany przez p. Beatę Sobczak – Gieragę i p. Jarosława Olczaka oraz projekcję filmu przygotowanego przez Naszych Uczniów, będącego współczesną wersją oryginalnej sztuki Wiliama Szekspira. Realizowany projekt ma na celu wprowadzenie metodologii CLIL w klasach pierwszych Technikum w roku szkolnym 2018/2019. To był niezapomniany dzień pełen wrażeń.

Global Money Week – Światowy Tydzień Pieniądza

W dniach 12.03.2018 – 18.03.2018 Nasza Szkoła brała udział w międzynarodowej akcji Global Money Week – Światowy Tydzień Pieniądza, organizowanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pod hasłem „Money Matters Matter – Pieniądze się liczą ”. W ramach akcji nauczyciele przedmiotów ekonomicznych przeprowadzili w klasach I TE, I TH i II TE/TH lekcje z zakresu edukacji finansowej mające na celu zwrócenie uwagi na ważną rolę finansów w życiu codziennym człowieka. Ponadto przeprowadzono konkurs na plakat o tematyce zgodnej z hasłem tegorocznej akcji, a najciekawsze prace zostały nagrodzone i zaprezentowane na forum szkoły.

Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie.
Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie.

XIII Turniej Wiedzy Ekonomicznej

21 marca 2018 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbył się XIII Turniej Wiedzy Ekonomicznej „Polski przedsiębiorca wobec wyzwań współczesnego rynku pracy” . W turniejowe szranki stanęła drużyna w składzie: Bojanowska Ania, Olczak Kasia i Walczak Karolina z klasy II TE-TH.
Choć odrobinę zabrakło nam do finału, i tak jesteśmy zadowoleni z udziału

Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie.

Udział w II etapie XIX Olimpiady Techniki Samochodowej

W minioną sobotę, 17 marca 2018, nasi Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, Jakub Borowski i Dominik Górniak, brali udział w II etapie XIX Olimpiady Techniki Samochodowej na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. 356 uczniów – uczestników półfinału Olimpiady, musiało się zmierzyć z zestawem 40 pytań testowych obejmujących wiedzę podstawową (w tym: elementy matematyki i fizyki, materiałoznawstwo,rysunek techniczny maszynowy, techniki wytwarzania, podstawy budowy maszyn) oraz wiedzę specjalistyczną (budowa, diagnozowanie, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych) z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przepisów bhp.

Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie.
Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie.

Wyniki konkursu: “Wiedza o kulturze i geografii krajów angielskiego obszaru językowego”.

21 lutego w naszej szkole odbył się konkurs “Wiedza o kulturze i geografii krajów angielskiego obszaru językowego”. Uczniowie, którzy wzięli w nim udział zmierzyli się z pytaniami otwartymi i zamkniętymi dotyczącymi zagadnień kultury i geografii Wielkiej Brytanii, Irlandii, Malty, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii. Arkusz konkursowy w całości przygotowany został w języku angielskim.

Laureaci:

I miejsce – Łukasz Wojtowicz kl. IV TE 
II miejsce – Krystian Łuczak    kl. II TI
III miejsce – Marta Szczepaniak kl. IV TH

Konkurs odbył się po raz pierwszy, ale wpisze się na stałe w kalendarz szkolnych wydarzeń, w związku z wprowadzeniem w naszej szkole innowacji pedagogicznej CLIL. Od roku szkolnego 2018/2019 – realizując założenie główne projektu unijnego “Europejska szkoła-innowacyjny nauczyciel II edycja” w ramach programu “Mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój –  w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie lekcje języka polskiego, wiedzy o kulturze i przedmiotów zawodowych w klasach pierwszych  (w zawodach technik ekonomista i technik informatyk)  prowadzone będą z wykorzystaniem elementów języka angielskiego.

Zwycięzcom gratulujemy.

                                                                                Magdalena Walczak

Regionalny konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”

W dniu 7 marca 2018 r. w Łodzi odbył się etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy. Przedsięwzięcie było adresowane do szkół uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia. 
W etapie regionalnym konkursu udział wzięło ponad 70 uczestników z różnych szkół województwa łódzkiego. Naszą szkołę reprezentowali: Katarzyna Olczak (kl. II TE/TH) i Łukasz Wojtowicz (kl. IVTE). Trzy osoby z największą liczbą punktów, a wśród nich Łukasz Wojtowicz, będą reprezentować województwo łódzkie w etapie centralnym konkursu, który odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. w Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie. Łukaszowi gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki życząc powodzenia w kolejnym etapie 

Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie.

„Zdolny uczeń – świetny student”

„ZDOLNY UCZEŃ-ŚWIETNY STUDENT” – program Uniwersytetu Łódzkiego w naszej szkole.

Łukasz Wojtowicz – uczeń IV klasy naszej szkoły bierze udział w zorganizowanym przez Uniwersytet Łódzki programie dla uzdolnionej młodzieży „Zdolny uczeń  – świetny student”. Dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu Łukasz może realizować swoje pasje naukowe i poszerzać zainteresowania poprzez stałą współpracę z pracownikiem naukowym Wydziału Zarządzania – dr. Przemysławem Czajorem. Uczeń został włączony w realizację badań metodą analizy treści oraz wykorzystaniem metod statystycznych, uczestniczy w cyklicznych spotkaniach indywidualnych i on-line. Bierze udział w wybranych, prowadzonych na Wydziale Zarządzania, zajęciach oraz w seminariach dla młodych badaczy. Ma możliwość bezpłatnego korzystania z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

Trzymamy kciuki za owocne badania!

Wyniki konkursu logicznego myślenia

Uczeń klasy II technik informatyk – Dawid Pietrasik zajął II miejsce w II edycji ogólnopolskiego konkursu „Mistrzostwa Szaradziarskie – zadania logiczne”.

Gratulujemy skutecznego „łamania głowy”.