Podsumowanie projektu – „Większe szanse – pełniejsze kompetencje – lepsza przyszłość”

 

9 kwietnia 2018 roku odbyła się w naszej szkole impreza wieńcząca realizację projektu „Większe szanse – pełniejsze kompetencje – lepsza przyszłość” w ramach programu Erasmus+. Gościliśmy wiele znamienitych osób: władze i radnych Powiatu Zgierskiego, włodarzy naszego miasta, dyrektorów placówek oświatowo – kulturalnych, współpracujących ze szkołą pracodawców, nauczycieli i uczniów. W kawiarnianej atmosferze obejrzeliśmy prezentację multimedialną pokazującą wypracowane rezultaty oraz wysłuchaliśmy uczestników. O pracy informatyków w Rimini i Maladze opowiedział Michał Pujdak, uczeń klasy IV TI, o umiejętnościach ekonomistów – Łukasz Wojtowicz, uczeń klasy IV TE, a na temat pracy handlowców – Marta Szczepaniak z klasy IV TH. Uczniowie oprócz umiejętności zawodowych i kompetencji kluczowych podkreślali też, jak ważne było dla nich doświadczenie kulturowe (liczne wycieczki, program kulturalny, bycie razem w grupie, praca w międzynarodowym środowisku) oraz przełamanie bariery językowej. Opowiedziały o tym: Kamila Bartczak i Natalia Zielińska. Mateusz Kierończak, podsumowując wypowiedzi kolegów dodał:

 „Wyjazdy przyczyniły się również do zmiany naszych postaw: mamy większą motywację do nauki i dalszego kształcenia, jesteśmy bardziej otwarci na różnorodność kulturową. Otrzymaliśmy liczne certyfikaty i Europassy, które znacznie zwiększają naszą wartość na rynku pracy”.

Przedstawiciele władz powiatowych i radni, którzy zabrali głos, gratulowali uczestnikom osiągnięć i życzyli uczestnictwa w kolejnych europejskich projektach. Obecni na spotkaniu dziennikarze „Wiadomości Ozorkowskich” i biura promocji Powiatu Zgierskiego przeprowadzili wywiady z uczestnikami, które w wersji elektronicznej pojawiły się już w mediach.

Wypracowanym rezultatem projektu jest skuteczniejsza komunikacja w języku angielskim. Uczniowie udowodnili to, wystawiając „Makbeta” w języku oryginału. W pięknych strojach i dekoracjach stylizowanych na średniowieczną Szkocję posługiwali się płynnie frazą Szekspira. Po przedstawieniu można było skosztować przekąsek włoskich i hiszpańskich oraz Erasmusowego tortu. Wszyscy otrzymali broszury upowszechniające rezultaty projektu oraz materiały promocyjne w postaci notesu i długopisu.

Zajęcia z cyklu „ Czyste powietrze – skarb przyszłości” – Załęcze

W dniu 11.04.2018r. uczniowie klas II TI, II TE/TH i IV TE wraz z nauczycielami wyruszyli na zajęcia terenowe do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, położonego w województwie łódzkim (i – w niewielkim fragmencie – w województwie śląskim), obejmującego północno – wschodni obszar Wyżyny Wieluńskiej, będącej częścią Wyżyny Krakowsko –  Częstochowskiej. W środkowej i górnej jurze na obszarze, gdzie dziś znajduje się ZPK,   położony był zbiornik morski. Było to płytkie, ciepłe, szelfowe morze obfitujące w różnorodne formy życia. W ogromnej większości były to zwierzęta posiadające pancerze lub szkielety zbudowane z węglanu wapnia. Dzięki zachodzącym zmianom geologicznym dziś mogliśmy obserwować jurajskie  skały  na powierzchni terenu, na szczytach ostańców  wapiennych, a także na krawędzi doliny Warty pod Lisowicami.

Kolejnym punktem naszej wyprawy był Żabi Staw. To niezwykle urokliwy Pomnik Przyrody zasilany wodami opadowymi, będący jedynym zbiornikiem wody stojącej w bezodpływowym wnętrzu wielkiego Łuku Warty zawieszonym ok. 50m  nad dnem doliny Warty.  Stanowi miejsce dla rozrodu płazów i występowania masowej populacji grzebienia północnego, białego, a także ptaków – bociana czarnego, żurawia, błotniaka stawowego. Mimo niesprzyjających warunków klimatycznych widzieliśmy żurawia dumnie spacerującego po polanie, a także lecącego bociana.

 Na koniec zajęć mieliśmy szansę zobaczyć najciekawszą  formę krasu zbudowaną z  twardych wapieni zwanych skalistymi czyli Górę Genowefy ( 200m n.p.m.).

To była bardzo ciekawa lekcja interdyscyplinarna z biologii i geografii, dzięki której uczniowie mogli poznać budowę geologiczną , zobaczyć postępujący proces krasowy, wpływ ruchów tektonicznych i działania lądolodu na ewolucję krajobrazu tego obszaru. Dowiedzieć się jaki wpływ ma emisja zanieczyszczeń pyłowo gazowych na atmosferę i florę Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

Zajęcia terenowe zostały zrealizowane w ramach zadania pn.:„ Czyste powietrze – skarb przyszłości” organizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie- dofinansowanego przez WFOS i GW w Łodzi.