Wycieczka do Warszawy

Dziś uczniowie klas I TE/TH i II TE odwiedzili Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Udało nam się w praktyce zobaczyć zmiany indeksów giełdowych i poznać instrumenty rynku finansowego. Odwiedziliśmy też miejsca, gdzie tworzyła się historia naszego państwa.

 
 

Konferencja z pracodawcami

W dniu 17 października 2018 Uczniowie klas IV TI, IV TE/TH, III TI i II TI wzięli udział w konferencji z pracodawcami, która została zorganizowana w Urzędzie Miasta Ozorkowa, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2018. Pierwsza część spotkania poświęcona była prezentacji firm działających na lokalnym rynku pracy – PSS Społem i Polska Woda. W drugiej części konferencji, przedstawiciele firm odpowiadali na pytania uczestników konferencji, dotyczące wymaganych kwalifikacji i możliwości zatrudnienia.

 

Zajęcia w Rogowie

10 października 2018 r. uczniowie klas pierwszych naszej szkoły wzięli udział w wycieczce przedmiotowej połączonej z zajęciami integracyjnymi. Tradycyjnie gościliśmy w Arboretum SGGW w Rogowie. W pięknym październikowym słońcu spacerowaliśmy kolorowymi alejkami. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia wielu gatunków i odmian roślin, głównie drzew ze strefy umiarkowanej wszystkich części świata. Dużym zainteresowaniem cieszyło się alpinarium z kolekcją roślinności naskalnej.

Na uczestników wycieczki czekał także piknik, podczas którego poza tradycyjnym ogniskiem, odbyły się gry i zabawy integracyjne. Dały one pierwszoklasistom możliwość wykazania się pomysłowością, kreatywnością, poczuciem humoru, talentem plastycznym i umiejętnością pracy w zespole.

Ślubowanie klas pierwszych 2018

9 października uczniowie klas pierwszych – w obecności p. Dyrektor Barbary Stępczyńskiej oraz przedstawicieli klas drugich – złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, stając się tym samym pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.
Po części oficjalnej i dokonaniu pamiątkowych wpisów w kronice szkoły, przyszedł czas na chwilę rozrywki. Pierwszoklasiści zaprezentowali pomysłowe scenki charakteryzujące zawód technika ekonomisty i technika handlowca, technika informatyka oraz mechanika pojazdów samochodowych, rozwiązywali test wiedzy o szkole, odpowiadali na pytania dotyczące swoich wychowawców, a także rywalizowali o tytuł najlepszego Świstaka. Zmagania zakończyły się potrójnym remisem, w związku z czym, przedstawiciele wszystkich klas pierwszych odebrali z rąk p. Dyrektor certyfikaty PRIMUS INTER PARES (Pierwszy wśród równych).
Uroczystość odbyła się na sali gimnastycznej przy ulicy Kościelnej 1.