Zajęcia w terenie – Rogów 2019

W poniedziałkowy poranek 30. września 2019 r. uczniowie klas pierwszych wyruszyli na spotkanie z darami natury do arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie. Hojna przyroda obdarowała nas lśniącymi kolorami jesieni, dużą dawką słońca i niewielkimi podmuchami wiatru. Obejrzeliśmy kolekcję roślin drzewiastych , zielonych, alpinarium – roślin pochodzących z całego świata.
Nie zabrakło oczywiście zajęć integrujących zespoły klasowe, na które złożyły się gry dydaktyczne z zakresu wiedzy o ekologii i zdrowym żywieniu. Pierwszoklasiści wykazali duże zaangażowanie, pomysłowość oraz poczucie humoru.
Materiały zebrane podczas wyjazdu w postaci dokumentacji zdjęciowej zostaną wykorzystane w dalszym procesie edukacyjnym młodzieży.

Wycieczka do Tomaszowa

1 października 2019 roku uczniowie klasy II TE/TH uczestniczyli w wycieczce do Tomaszowa Mazowieckiego. Celem wyjazdu było poznanie atrakcji krajobrazowych i historycznych Tomaszowa Mazowieckiego i okolic.

Zwiedzanie zaczęliśmy od wizyty w architektonicznym i kulturowym zabytku Ziemi Mazowieckiej – Skansenie Rzeki Pilicy. W skansenie można podziwiać drewniany młyn wodny, zawierający elementy XIX – wieczne, budynek poczekalni kolejowej z przystanku Czarnocin, a także militarne eksponaty z czasów I i II Wojny Światowej.

Kolejnym etapem naszej wyprawy był Rezerwat Niebieskie Źródła, położony w dolinie Pilicy, na prawym brzegu rzeki. Źródła to dwa wywierzyska oddzielone od siebie wyspą. Woda w basenach, w pewnych określonych warunkach atmosferycznych, przybiera niebieskozieloną barwę – stąd nazwa Niebieskie Źródła. Jest to miejsce idealne do robienia cudownych pamiątkowych zdjęć.

Ostatnim punktem wycieczki były Groty Nagórzyckie, które są pozostałością po podziemnej kopalni piasku szklarskiego, wydobywanego do potrzeb budowlanych i hutniczych w XVIII stuleciu i na początku XIX wieku. Z grotami wiążą się liczne ciekawe legendy, których można posłuchać zwiedzając górniczy zabytek.

Cała wyprawa odbyła się podczas pięknej, słonecznej, jesiennej aury, która sprzyjała poznawaniu dziedzictwa kulturowego naszego województwa.