Konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjum pt. „Czyste powietrze wspólna sprawa”

 

 1. Organizator:

Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie, ul. Słowackiego 2 95-035 Ozorków

Konkurs organizowany jest w ramach projektu: Programu Edukacji Ekologicznej

pn.”Czyste powietrze – skarb przyszłości” realizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie – współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018″

 

 1. Cele i przedmiot konkursu:
 • promowanie i kształtowanie zachowań proekologicznych,
 • kształtowanie pozytywnej postawy odpowiedzialności za środowisko oraz uświadomienie problemu zanieczyszczenia atmosfery,
 • kształtowanie kreatywnego myślenia w zakresie podejmowania działań ochroniarskich powietrza atmosferycznego.

III. Konkurs będzie przeprowadzony z podziałem na trzy  kategorie wiekowe:

I kategoria – uczniowie szkół podstawowych klasy I –III – plakat wykonany dowolną techniką plastyczną – format A2,

 

II kategoria – uczniowie szkół podstawowych klasy IV – VI i gimnazja- plakat wykonany dowolną techniką plastyczną – format A2
 

 1. Zasady konkursu
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 3. Zgłaszane prace są pracami indywidualnie przygotowanymi przez uczniów.
 4. Zgłaszane prace muszą być w pełni autorskie, nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
 5. Fotografie zamieszczone na plakatach o innej tematyce niż określona
  w wymaganiach, naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 6. Zdjęcia przyrodnicze zamieszczone w pracach konkursowych muszą być wykonane
  w sposób uwzględniający zasady ochrony zwierząt wynikającej z ustawy z dnia
  16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 7. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą za ich zgodą wyrażoną
  w karcie zgłoszenia.
 8. Uczestnicy konkursu lub ich opiekunowie dostarczają prace za pośrednictwem poczty lub indywidualnie do sekretariatu Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie, ul. Słowackiego 2.
 9. Prace prosimy opisać według szablonu: imię i nazwisko, wiek (klasa, do której uczęszcza uczeń), szkoła, nauczyciel/ opiekun – telefon.
 10. Organizatorzy nie przewidują zwrotu złożonych prac.

 

 1. Uczestnicy konkursu:
  Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu Zgierskiego.

 

 1. Termin konkursu:
  Prace konkursowe należy dostarczyć organizatorowi konkursu do dnia 20. 01. 2018 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w kwietniu 2018 roku podczas warsztatów ekologicznych.

Wszystkie nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie w budynku ZSZ
w Ozorkowie. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród równorzędnych.

 

 1. Komisja Konkursowa:
  Regulamin konkursu, określiła Komisja Konkursowa w składzie: Ewa Witosławska, Krzysztofa Nikodem, Małgorzata Maciejewska, Magdalena Walczak, Sławomir Janicki, Jarosław Olczak, Marcin Krzyszkiewicz.

 

VII. Kryteria oceny prac konkursowych:

 

 • Zawartość merytoryczna
 • Forma przekazania – walory artystyczne
 • Spójność przekazu

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

VIII. Nagrody dla uczniów:

Klasy IV – VI i gimnazjalne:

            I miejsce gry dydaktyczne i/ lub artykuły piśmienne    

            II miejsce pendrive + artykuły piśmienne

            III miejsce nagroda książkowa/ artykuły piśmienne

Klasy I – III SP:

            I miejsce gry dydaktyczne i/ lub artykuły piśmienne    

            II miejsce nagroda książkowa, artykuły/piśmienne 

            III miejsce nagroda książkowa + art. piśmienne

 

 1. Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można otrzymać od organizatorów konkursu: pani Krzysztofa Nikodem, pan Sławomir Janicki oraz pod numerem te/fax: 42 718 93 52, sekretariat Zespołu Szkól Zawodowych w Ozorkowie, ul. Słowackiego 2, e-mail sekretariat@zsz-ozorkow.org
z dopiskiem Konkurs – Czyste powietrze.

KARTA ZGŁOSZENIA – KLIKNIJ I POBIERZ

Jasełka 2017

„Jeden zero dla Nieba” to tytuł tegorocznych Jasełek Bożonarodzeniowych, przygotowanych przez Uczniów klas I TE, I TI i II TE/TH. Nowoczesne w formie, humorystyczne a zarazem wzruszające przedstawienie, uzupełniała ciekawa dekoracja i śpiew w wykonaniu Naszych Uczniów, którzy zbudowali nastrój radosnego oczekiwania, magii świąt i pokazali, że dobro, które jest w każdym z Nas, zawsze zwycięża.

Umowa z British Council

W dniu 7 grudnia 2017 r. Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie podpisał porozumienie o współpracy z British Council – Advantage Starter.

Głównym założenie porozumienia jest rozpowszechnianie informacji o działalności British Council w Polsce oraz umożliwienie przeprowadzania przez naszą Szkołę egzaminów Cambridge English Language Assessment. W wyniku tego porozumienia szkoła będzie miała możliwość: 

 1. organizacji wszystkich egzaminów Cambridge English w wersji papierowej i komputerowej – teraz także testy YLE przeprowadzamy w obydwu wersjach!
 2. przeprowadzania wszystkich prestiżowych egzaminów Cambridge English:
 3. a) w sesjach otwartych w centrum egzaminacyjnym najbliższym szkole, gdzie za organizację w pełni odpowiada British Council,
 4. b) w sesjach zamkniętych u nas w szkole, dla grupy minimum 20 osób

      z rabatem na egzaminy już od 1go kandydata.

 

Ponadto, nasza szkoła otrzymała już zestaw materiałów edukacyjnych (książek i testów) przydatnych w przygotowaniu się do egzaminów FCE i CAE oraz na bieżąco otrzymuje zaproszenia dla nauczycieli na bezpłatne webinaria i warsztaty metodyczne.

 

Wszystkich uczniów zainteresowanych możliwością przystapienia do egzaminów i uzyskania certyfikatów poświadczających znajomość języka angielskiego honorowanych  na całym świecie, zapraszamy do Pani Magdalena Walczak –  szkolnego koordynatora współpracy z British Council.

Konkurs „Matematyka-moja pasja”

8 grudnia 2017 r. najlepsi matematycy klas maturalnych wzięli udział w szkolnym etapie konkursu „Matematyka-moja pasja”, którego organizatorem jest Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego. Uczniowie przez 120 minut zmagali się z zamkniętymi i otwartymi zadaniami matematycznymi z zakresu materiału wybiegającego poza poziom podstawowy szkoły ponadgimnazjalnej.

Finał szkolnego projektu „Dzień Języków Obcych”

Finał szkolnego projektu „Dzień Języków Obcych”

6 grudnia w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie odbył się finał projektu „Dzień Języków Obcych”. Każda klasa Technikum przygotowała prezentację multimedialną oraz „stoisko narodowe” dotyczące języka i kultury wylosowanego państwa: Anglii, Szkocji, Niemiec, Austrii, Rosji, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch. Były quizy, flagi, stroje i potrawy regionalne, grecki taniec sirtaki, a nawet wywiad i inscenizacje w języku angielskim i włoskim. Projekt – wykorzystując metodologię CLIL –  połączył dobrą zabawę z  umiejętnościami posługiwania się językami obcymi oraz wiedzę z zakresu geografii i wiedzy o kulturze.

Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie realizuje obecnie projekt unijny „Europejska szkoła-innowacyjny nauczyciel. II edycja”, którego głównym celem jest stosowanie  metodologii CLIL w klasach pierwszych Technikum na lekcjach języka polskiego, wiedzy o kulturze oraz wybranych przedmiotach zawodowych, począwszy od roku szkolnego 2018/2019. Projekt ten realizowany jest w ramach „Mobilności kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i w 100% finansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W nawiązaniu do finału szkolnego projektu „Dzień Języków Obcych”, swój komentarz w postaci wideoprezentacji nt. korzyści wynikających z nauki języków obcych, przysłała do nas Pani Irena Willard, z  którą  Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie miał okazję współpracować w tym roku przy okazji organizacji praktyk zawodowych dla uczniów naszej szkoły w Rimini. Tym bardziej jest nam miło, że Pani Irena włączyła się do naszego projektu, przekonując osobiście uczniów w czterech językach (polskim, angielskim, francuskim i włoskim), że warto uczyć się języków obcych.

Pani Irena Willard jest prawnuczką burmistrza Ozorkowa (w l. 1923-1939), Wacława Kroppa, zamordowanego 1 stycznia 1941 r. w Dachau (jego prochy spoczywają w rodzinnym grobie na Starym Cmentarzu w Ozorkowie).  Urodziła się we Francji, tam także mieszka, pracuje we Włoszech ale, jak sama podkreśla, nie zapomina o swoim rodzinnym mieście .

 

Do zobaczenia.

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS

W dniu 1 grudnia  2017 r. uczniowie ZSZ w Ozorkowie: Mikołaj Draczyński oraz Dawid Pietrzak  ( obydwaj uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk)  wzięli udział w  Wojewódzkim Konkursie  Wiedzy o HIV/AIDS  pod patronatem Marszałka Województwa oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Organizatorem był Polski Czerwony Krzyż.  Hasłem przewodnim była dewiza „ Razem przeciwko AIDS”

Wzięło w nim udział 100 uczniów z całego województwa łódzkiego, organizatorzy podkreślali, że poziom wiedzy uczestników był bardzo wyrównany, co świadczy o ważności tematu dla młodych ludzi.  Zdają sobie oni sprawę, że  HIV /AIDS to wciąż  problem XXI wieku.

 

Warsztaty edukacyjne w języku angielskim

W odpowiedzi na zaproszenie Zespołu Szkół Salezjańskich im. Księdza Bosko w Łodzi, 29 listopada grupa uczniów naszej szkoły, pod opieką Pani Beaty Sobczak-Gieragi, uczestniczyła w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych przez uczestników projektu „Pracownia Innowacji i Przedsiębiorczości” prowadzonych w języku angielskim. Zaproszenie jest owocem współpracy, jaką nawiązały nauczycielki języka angielskiego: Pani Magdalena Walczak oraz Pani Ilona Bartoszek, podczas odbywanego latem 2017 szkolenia metodycznego „Methodology Revisited, Revitalised, Re-energised” w Executive Training Institute w St. Julian na Malcie, w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Podczas warsztatów uczniowie obejrzeli prezentacje nt. historii szyfrów oraz wstęgi Mobiusa, uczestniczyli także w pokazie lekcji języka polskiego prowadzonej wg metodologii CLIL. Bardzo ciekawe były wspólne rozmowy uczniów, a także wymiana doświadczeń nauczycieli, szczególnie tych dotyczących innowacji pedagogicznych.

To nie jedyne spotkanie nauczycieli i uczniów obu szkół. Planowana jest dalsza współpraca i wymiana doświadczeń. Już wkrótce spotkamy się w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie, gdzie nauczyciele i uczniowie salezjańskiej szkoły będą mogli obejrzeć dwujęzyczne przedstawienie przygotowane przez uczniów ZSZ w Ozorkowie w ramach projektu „Europejska szkoła-innowacyjny nauczyciel II edycja”.

Lekcja historii i patriotyzmu.

Wychowawca i uczniowie klasy ITI gościli dzisiaj przedstawicieli Sekcji Kolarskiej Szwadronu Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. 
Panowie Andrzej Staniewski, Ryszard Komorowski i Stanisław Szamałek z pasją opowiadali o umundurowaniu, broni i ekwipunku Szwoleżerów, historii oddziału i własnej fascynacji czasami II wojnyświatowej.

To była inspirująca i żywa lekcja historii i patriotyzmu.

Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie.

Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie.

Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie.

Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie.

Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie.

Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie.

Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie.

Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie.

Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie.