Zakończenie pierwszej edycji programu Uniwersytetu Łódzkiego „Zdolny uczeń-świetny student”

W dniu 20. czerwca 2018 r. w sali Senatu Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się uroczyste zakończenie pierwszej edycji programu „Zdolny uczeń – świetny student”. Wzięło w nim udział 69 uczniów z 19 szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. Naszą szkołę reprezentował Łukasz Wojtowicz, który uczestniczył w zajęciach na Wydziale Zarządzania.

Na spotkaniu uczniowie przedstawili swoje osiągnięcia naukowe, które realizowali w ramach projektu. Łukasz zaprezentował wyniki swoich badań dotyczących zarządzania wynikiem finansowym, które realizował pod czujnym okiem Pana dr. Przemysława Czajora. Program ten dla wszystkich uczestników był okazją do rozszerzenia wiedzy z zakresu swoich zainteresowań oraz poznania uczelni, na której chcą w przyszłości studiować.

Finał konkursu „Czyste powietrze, wspólna sprawa”

W dniu 26.04.2018r. po raz kolejny gościliśmy Naszych Młodszych Kolegów ze szkół w Parzęczewie, Słowiku i Ozorkowie.  Tym razem, by wręczyć im nagrody w konkursie „Czyste powietrze wspólna sprawa”, który został zorganizowany w ramach programu Edukacji Ekologicznej pn.: „Czyste powietrze – skarb przyszłości” (realizowanym w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie, a współfinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi).

Po uroczystym powitaniu przez Panią Dyrektor Barbarę Stępczyńską, laureaci konkursu wzięli udział w grach i ćwiczeniach związanych z ochroną atmosfery, a następnie odebrali dyplomy i nagrody za najlepsze prace konkursowe. Podczas spotkania zaprezentowane zostały nagrodzone prace laureatów konkursu, a całość uatrakcyjnił  „ekologiczny poczęstunek”. 

Jeszcze raz Gratulujemy Zwycięzcom konkursu -)

Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie.
Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie.
Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie.

Rocznica Zbrobni Katyńskiej

20 kwietnia uczciliśmy pamięć ofiar zbrodni katyńskiej dokonanej na Polakach w 1940 r. przez funkcjonariuszy Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (NKWD) ZSRR. Młodzież naszej szkoły miała możliwość uczestniczenia w żywej lekcji historii „Od kampanii wrześniowej do zbrodni katyńskiej” przeprowadzonej przez przedstawicieli Sekcji Kolarskiej Szwadronu Kawalerii im. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. Tradycyjnie uczniowie klas pierwszych zgromadzili się wokół dębu pamięci Franciszka Czyża – starszego posterunkowego Policji Państwowej w Ozorkowie do 1939 r., uwięzionego w Ostaszkowie, zamordowanego strzałem w tył głowy w Twerze. Przy kamieniu pamięci wartę honorową pełniły ozorkowskie harcerki będące uczennicami naszej szkoły (Julita Klimczak oraz Elżbieta Mazur). Szczególne podziękowania składamy Panu Andrzejowi Staniewskiemu oraz Panu Ryszardowi Komorowskiemu za inspirującą lekcję patriotyzmu.

Zajęcia z cyklu „ Czyste powietrze – skarb przyszłości” – Bełchatów

W dniu 12.04.2018 roku  nauczyciele wraz z uczniami klas: II TI, II TE/TH i IV TE  ZSZ w Ozorkowie wyruszyli do Bełchatowa, miasta położonego na Wzniesieniach Południowomazowieckich, w mezoregionie  Wysoczyzna Bełchatowska nad rzeką Rakówką. Edukację ekologiczną rozpoczęliśmy od wizyty na górze Kamieńsk słynącej z energii wiatrowej, a także bazy turystycznej. To sztuczne wzgórze o wysokości 386 m n.p.m. powstałe jako zwałowisko zewnętrzne Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Następnie dotarliśmy do wsi Żłobnica, w której znajduje się  punkt widokowy.  Panorama zapierająca dech w piersiach to widok na prawie 40- letnią kopalnię odkrywkową. Przeogromna dziura w ziemi ( największa w Europie) z malutkimi jak zabawki dla dzieci , a w rzeczywistości olbrzymimi, koparkami, zwałowarkami i przenośnikami taśmowymi, którymi transportowane jest „brunatne złoto”. I olbrzymie  kominy największej w Europie Elektrowni Bełchatów opalanej węglem brunatnym. Kolejnym, a zarazem ostatnim punktem w programie  naszej wycieczki była wizyta w Miejskim Centrum Kultury Giganty Mocy. Interaktywna ekspozycja połączona w wehikułem czasu, a także techniką na miarę XXI wieku, cieszyła się dużym zainteresowaniem naszych uczniów, którzy mogli wytworzyć prąd, sprawdzić swoje umiejętności współpracy w zespole przy wydobywaniu bryłek węgla w grze komputerowej, wziąć udział w grach logicznych oraz wykazać się interdyscyplinarną wiedzą z geografii, biologii, fizyki, historii, języka polskiego.  Uczniowie przypomnieli sobie wiadomości z zakresu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii i ich wpływu na atmosferę. Brali udział w zajęciach warsztatowych pn.: „Od węgla brunatnego  do gipsu”. Podsumowując, dla każdego było coś miłego i innego.

Zajęcia zostały zrealizowane w ramach zadania pn.:„ Czyste powietrze – skarb przyszłości” organizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie- dofinansowanego przez WFOS i GW w Łodzi.

Podsumowanie projektu – „Większe szanse – pełniejsze kompetencje – lepsza przyszłość”

 

9 kwietnia 2018 roku odbyła się w naszej szkole impreza wieńcząca realizację projektu „Większe szanse – pełniejsze kompetencje – lepsza przyszłość” w ramach programu Erasmus+. Gościliśmy wiele znamienitych osób: władze i radnych Powiatu Zgierskiego, włodarzy naszego miasta, dyrektorów placówek oświatowo – kulturalnych, współpracujących ze szkołą pracodawców, nauczycieli i uczniów. W kawiarnianej atmosferze obejrzeliśmy prezentację multimedialną pokazującą wypracowane rezultaty oraz wysłuchaliśmy uczestników. O pracy informatyków w Rimini i Maladze opowiedział Michał Pujdak, uczeń klasy IV TI, o umiejętnościach ekonomistów – Łukasz Wojtowicz, uczeń klasy IV TE, a na temat pracy handlowców – Marta Szczepaniak z klasy IV TH. Uczniowie oprócz umiejętności zawodowych i kompetencji kluczowych podkreślali też, jak ważne było dla nich doświadczenie kulturowe (liczne wycieczki, program kulturalny, bycie razem w grupie, praca w międzynarodowym środowisku) oraz przełamanie bariery językowej. Opowiedziały o tym: Kamila Bartczak i Natalia Zielińska. Mateusz Kierończak, podsumowując wypowiedzi kolegów dodał:

 „Wyjazdy przyczyniły się również do zmiany naszych postaw: mamy większą motywację do nauki i dalszego kształcenia, jesteśmy bardziej otwarci na różnorodność kulturową. Otrzymaliśmy liczne certyfikaty i Europassy, które znacznie zwiększają naszą wartość na rynku pracy”.

Przedstawiciele władz powiatowych i radni, którzy zabrali głos, gratulowali uczestnikom osiągnięć i życzyli uczestnictwa w kolejnych europejskich projektach. Obecni na spotkaniu dziennikarze „Wiadomości Ozorkowskich” i biura promocji Powiatu Zgierskiego przeprowadzili wywiady z uczestnikami, które w wersji elektronicznej pojawiły się już w mediach.

Wypracowanym rezultatem projektu jest skuteczniejsza komunikacja w języku angielskim. Uczniowie udowodnili to, wystawiając „Makbeta” w języku oryginału. W pięknych strojach i dekoracjach stylizowanych na średniowieczną Szkocję posługiwali się płynnie frazą Szekspira. Po przedstawieniu można było skosztować przekąsek włoskich i hiszpańskich oraz Erasmusowego tortu. Wszyscy otrzymali broszury upowszechniające rezultaty projektu oraz materiały promocyjne w postaci notesu i długopisu.

Zajęcia z cyklu „ Czyste powietrze – skarb przyszłości” – Załęcze

W dniu 11.04.2018r. uczniowie klas II TI, II TE/TH i IV TE wraz z nauczycielami wyruszyli na zajęcia terenowe do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, położonego w województwie łódzkim (i – w niewielkim fragmencie – w województwie śląskim), obejmującego północno – wschodni obszar Wyżyny Wieluńskiej, będącej częścią Wyżyny Krakowsko –  Częstochowskiej. W środkowej i górnej jurze na obszarze, gdzie dziś znajduje się ZPK,   położony był zbiornik morski. Było to płytkie, ciepłe, szelfowe morze obfitujące w różnorodne formy życia. W ogromnej większości były to zwierzęta posiadające pancerze lub szkielety zbudowane z węglanu wapnia. Dzięki zachodzącym zmianom geologicznym dziś mogliśmy obserwować jurajskie  skały  na powierzchni terenu, na szczytach ostańców  wapiennych, a także na krawędzi doliny Warty pod Lisowicami.

Kolejnym punktem naszej wyprawy był Żabi Staw. To niezwykle urokliwy Pomnik Przyrody zasilany wodami opadowymi, będący jedynym zbiornikiem wody stojącej w bezodpływowym wnętrzu wielkiego Łuku Warty zawieszonym ok. 50m  nad dnem doliny Warty.  Stanowi miejsce dla rozrodu płazów i występowania masowej populacji grzebienia północnego, białego, a także ptaków – bociana czarnego, żurawia, błotniaka stawowego. Mimo niesprzyjających warunków klimatycznych widzieliśmy żurawia dumnie spacerującego po polanie, a także lecącego bociana.

 Na koniec zajęć mieliśmy szansę zobaczyć najciekawszą  formę krasu zbudowaną z  twardych wapieni zwanych skalistymi czyli Górę Genowefy ( 200m n.p.m.).

To była bardzo ciekawa lekcja interdyscyplinarna z biologii i geografii, dzięki której uczniowie mogli poznać budowę geologiczną , zobaczyć postępujący proces krasowy, wpływ ruchów tektonicznych i działania lądolodu na ewolucję krajobrazu tego obszaru. Dowiedzieć się jaki wpływ ma emisja zanieczyszczeń pyłowo gazowych na atmosferę i florę Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

Zajęcia terenowe zostały zrealizowane w ramach zadania pn.:„ Czyste powietrze – skarb przyszłości” organizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie- dofinansowanego przez WFOS i GW w Łodzi.