Sukces w badmintonie

W dniu dzisiejszym reprezentacje Naszej Szkoły, walczyły w rozgrywkach Licealiady – dyscyplinia badminton🏸. Zawodnicy stanęli na wysokości zadania, zajmując I miejsce 🥇w powiecie zgierskim wśród chłopców oraz II miejsce 🥈 wśród dziewcząt.
Skład reprezentacji męskiej:
✔Radosław Lityński
✔Damian Saganiak
✔Piotrek Bocian
Skład reprezentacji dziewcząt:
✔Wiktoria Olszewska
✔Kinga Szczepaniak
✔Monika Sieradzka
Gratulacje
 

Dzień Edukacji Narodowej

“Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie” – takie słowa Mahatmy Gandhiego towarzyszyły tegorocznym obchodom Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Podczas uroczystości, przy zachowaniu wymogów reżimu sanitarnego, uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie, a ich przedstawiciele wraz z wychowawcami dokonali wpisu do kroniki szkolnej. Dzień ten był także okazją do złożenia życzeń wszystkim pracownikom szkoły oraz wyróżnienia nauczycieli i pracowników szkoły nagrodami Dyrektora. Szczególne gratulacje przekazane zostały wyróżnionej nagrodą Starosty – Pani wicedyrektor Ewie Witosławskiej. Uroczystość zakończyła się słodką niespodzianką przygotowaną dla grona pedagogicznego przez Samorząd Uczniowski.

Sztafetowe biegi przełajowe

Kolejny sukces sportowy odnieśli dziś Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie w rozgrywkach Licealiady.
Tym razem Nasi zawodnicy wystartowali w sztafetowych biegach przełajowych.
Sztafeta żeńska w składzie:
Laura Lewandowska,
Monika Sieradzka,
Klaudia Kacprzak,
Martyna Pietrzak,
Wiktoria Rogala,
Angelika Rogala,
Patrycja Rogala oraz Sandra Brzeń zdobyła I miejsce w powiecie, a tym samym awans do półfinałów wojewódzkich 🥇
Sztafeta męska w składzie:
Dawid Bartczak,
Klaudiusz Zylak,
Klaudiusz Zając
Jakub Wydrzyński,
Dominik Wołowski,
Arkadiusz Wojtczak,
Jan Kubacki oraz Kamil Piguła, zakończyli bieganie na II miejscu w powiecie🥈
Wielkie brawa dla Naszych sportowców, trzymamy kciuki za występ naszych biegaczek już za tydzień

Wolontariusze w akcji :)

Dziś, podobnie jak w latach ubiegłych, Uczniowie-Wolontariusze z Naszej Szkoły, porządkowali groby podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie. Piękna aura sprawiła, że prace poszły nam bardzo sprawnie mimo tego, że z roku na rok, pracy jest coraz więcej. Serdeczne dzięki za zaangażowanie dla klas II TE /GIM i II TI/SP

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Właściwa treść Deklaracji Dostępności Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.zsz-ozorkow.org

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-07.
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-09-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – Barbara Stępczyńska,
adres e-mail – sekretariat@zsz-ozorkow.org,
numer telefon – 42 718 93 52.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Informacje dostępne na żądanie.

Aplikacje mobilne: nie dotyczy

Kiermasz używanych podręczników 2020/2021

Biblioteka szkolna organizuje dla Was kiermasz używanych podręczników.

Osoby chcące sprzedać swoje podręczniki zapraszam do ich przynoszenia od 21. do 25. września w godzinach pracy biblioteki. Książki muszą być podpisane ołówkiem i zawierać następujące dane: imię, nazwisko, klasa, cena. Na osobnej kartce, zawierającej również imię, nazwisko, klasę, proszę przygotować, dla nauczyciela bibliotekarza, spis podręczników wraz z ich jednostkową wyceną. Książki zostaną poddane dwudniowej kwarantannie, po której, począwszy od 28. września, wszyscy, którzy chcieliby zaopatrzyć się w używane podręczniki, będą mogli dokonać ich zakupu.

Narodowe czytanie “BALLADYNY” w Zespole Szkół Zawodowych

5 września o godz. 12.00 w Ogrodzie Saskim w Warszawie Para Prezydencka zainaugurowała kolejną edycję Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą była tragedia Juliusza Słowackiego Balladyna. Wspólne czytanie i towarzyszące jej wydarzenia odbyły się także w instytucjach kultury i bibliotekach w całej Polsce.

Także Zespół Szkół Zawodowych włączył się do tej akcji. Uczniowie Technikum, w ramach lekcji języka polskiego, 4. i 7. września czytali fragmenty “Balladyny” (a raczej Balladiny, bo tak zatytułowany został pierwotnie autograf tekstu) – najbardziej szekspirowskiego spośród romantycznych dramatów, swobodnie łączącego realizm z fantastyką.

Narodowe Czytanie to społeczna akcja zachęcająca do czytania klasyki  literatury polskiej. Została zainicjowana w 2012 r., za kadencji Bronisława Komorowskiego, wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W kolejnych edycjach para prezydencka oraz miłośnicy literatury wspólnie czytali m.in. fragmenty “Trylogii” i “Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza, “Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, “Lalkę” Bolesława Prusa i “Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

31 maja – Światowy Dzień bez Papierosa

Co roku 31. maja obchodzimy Światowy Dzień bez Papierosa. Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne.

Dzień ma równie zachęcić do 24-godzinnego okresu abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu na całym świecie.

Światowy Dzień bez Papierosa został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów.

 Skutki palenia u młodych ludzi, w tym nastolatków.

Nie ograniczają się one jedynie do znacznie większego ryzyka uzależniania od nikotyny niż
w innej grupie wiekowej. Młode osoby są bardziej narażone na objawy ze strony układu nerwowego: zmiany nastroju, problemy ze snem, pogorszenie pamięci i problemy z nauką.

Paląca młodzież częściej choruje na infekcje układu oddechowego i ma gorszą wydolność fizyczną. Nałóg powoduje też zaburzenia w układzie hormonalnym, co ma istotne znaczenie w okresie dojrzewania.

Choroby – Papierosów nie można palić „bezkarnie”.

Jak dowiodły liczne badania, istnieje związek przyczynowo-skutkowy między opisywanym nałogiem a rozwojem rozmaitych chorób. Palacze częściej zapadają na: nowotwory jamy ustnej, gardła, krtani, płuc oraz innych narządów, choroby układu krążenia, udary, choroby układu oddechowego (np. przewlekłą chorobę obturacyjną płuc), chorobę Crohna, osteoporozę, chorobę Alzheimera, a także nowotwory szyjki macicy, trzustki i nerki.

Zakazy palenia Zakazy palenia w miejscach publicznych i wszelkich miejscach, w których mogą przebywać osoby narażone na bierne palenie, stają się coraz popularniejsze.

 Obowiązują m. in. w Australii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Francji. W Polsce obowiązuje zakaz palenia w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych, zakładach pracy oraz innych pomieszczeniach użytku publicznego, ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do wypoczynku i zabawy dzieci, na przystankach komunikacji miejskiej
i w środkach publicznego transportu oraz na dworcach.

Nowe zagrożenia – e-papierosy

Papierosy, cygara, fajki to znane od dziesięcioleci formy spożywania tytoniu. Niedawny wzrost popularności e-papierosów szybko zmienił sposób, w jaki nastolatki wchodzą
w interakcję z wyrobami nikotynowymi. Ryzyko związane ze zdrowiem przy konsumpcji
e-papierosów jest jeszcze nie do końca znane, ale prawdopodobieństwo przypadkowych zatruć nikotyną znacznie wzrosło.

Bezdymny tytoń jest postrzegany jako bezpieczniejszy lub mniej uzależniający niż papierosy, zarówno przez dorosłych, jak i przez nastolatków, co jest – jak wiadomo obecnie – nieprawidłowym rozumowaniem. Te alternatywne produkty dostarczają więcej nikotyny niż papierosy tradycyjne, co zwiększa ryzyko uzależnienia i zatrucia.

Dodatkowo produkty te mają bezpośredni wpływ na jamę ustną, powodując: nieświeży oddech, problemy z zębami, zwiększone ryzyko raka ucha, nosa i gardła (z udziałem warg, języka, policzków i tylnej ściany gardła).

Nikotyna zawarta w dymie tytoniowym i innych produktach, takich jak e-papierosy, powoduje zmiany w układzie sercowo-naczyniowym. U osób w wieku dojrzewania śródbłonek naczyniowy to struktura nadal dynamiczna, która szczególnie jest narażona na stres oksydacyjny związany z paleniem.

Nikotyna przyspiesza znacznie proces miażdżycowy, co może spowodować szybszy rozwój choroby niedokrwiennej serca, a nawet zawał mięśnia sercowego u młodych dorosłych, także w drugiej i trzeciej dekadzie życia. Osoby otyłe są przy tym jeszcze bardziej narażone.

Codzienna praktyka lekarska pokazuje, że u młodych palących osób znamiennie częściej mamy do czynienia z zakażeniem gardła, krtani czy oskrzeli w porównaniu do osób niepalących. Zapalenie oskrzeli u młodzieży palącej może przebiegać gorzej – z tak zwaną nadreaktywnością i zwężeniem dróg oddechowych, powodując przedłużenie wydechu
i duszności, nawet spoczynkowe. Opisywane są przypadki ciężkiej astmy oskrzelowej spowodowanej tylko paleniem tytoniu.

Przewlekłe stosowanie nikotyny powoduje tzw. zmiany epigenetyczne, co przyczynia się do szybszego uzależnienia od innych substancji, takich jak alkohol i narkotyki. Łączenie ze sobą tych używek staje się zabójcze dla zdrowia i bezpośrednio zagraża życiu. Zwiększa także kilkukrotnie ryzyko zachorowania na raka (jednoczesne picie i palenie).

Przyjmowanie nikotyny w okresie dojrzewania zwiększa impulsywność oraz obniża wydajność pamięci i uwagi w perspektywie długoterminowej. Młodzi ludzie przed osiągnięciem dojrzałości są zatem narażeni na gorsze wyniki w nauce przy tym samym nakładzie pracy intelektualnej, co ich niepalący rówieśnicy.

Dobrze poznane są natomiast skutki przewlekłego palenia na układ hormonalny. Przewlekle stosowana nikotyna powoduje: niedobór męskich hormonów płciowych, upośledzenie funkcji prokreacyjnych u mężczyzn, zaburzenia erekcji i gorszą jakość nasienia. Z kolei u dojrzewających dziewcząt wywołuje zaburzenia wydzielania hormonu prolaktyny, co może przekładać się na zaburzenia miesiączkowania i tzw. zespół policystycznych jajników. Wiąże się to z upośledzeniem płodności i obniżeniem jakości życia. Zespołowi towarzyszą bardzo często nieregularne cykle, nadwaga oraz nadmierne owłosienie.

Nie ulegajcie więc iluzji, że palenie jest fajne i modne, że e-papierosy są dużo mniej szkodliwe.

Od Was tylko zależy, czy ulegniecie manipulacji widząc np. atrakcyjnie wyglądające paczki papierosów czy  akcesoria z logo firm tytoniowych.

Decyzje mające wpływ na własne zdrowie warto podejmować rozważnie w oparciu
o rzetelną wiedzę – rzetelną tzn.  pozyskaną z kilku niezależnych źródeł. 

Iwona Adamczewska

Pedagog ZSZ w Ozorkowie

Światowy Dzień Ziemi

22 kwietnia …

Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi

lub Międzynarodowy Dzień Ziemi, jest największym na świecie świętem ekologicznym, obchodzonym
od 1970 r.

 W Polsce obchody Dnia Ziemi zostały zapoczątkowane w 1990 r.

Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. To największe ekologiczne święto obchodzone jest obecnie w wielu krajach na całym świecie.

 

Nasza planeta od lat wysyła nam ostrzegawcze sygnały, których dłużej nie możemy ignorować. Ustanowiony pięćdziesiąt lat temu Dzień Ziemi, przypomina o tym, że mamy tylko jedną planetę i każdy z nas musi troszczyć się o nią codziennie.

Obchodom każdego Dnia Ziemi towarzyszy zawsze szereg wydarzeń, konferencji, spotkań i akcji, które w 2020 roku z racji światowej pandemii koronawirusa, musiały całkowicie przenieść się do świata online.

Choć tegoroczny Dzień Ziemi będzie cyfrowy, cel pozostaje ten sam: zmobilizować świat do podjęcia najbardziej znaczących działań w celu dokonania zmian.

 

Podstawowymi celami związanymi z obchodami tego dnia są:

 • promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie,
 • uświadamianie ludziom zagrożeń, jakie związane są z rozwojem przemysłu.

 

Areta Szpura, ekologiczna aktywistka i autorka książki “Jak uratować świat? Czyli

co dobrego możesz zrobić dla planety” przekonuje, że rewolucja na poziomie makro musi zacząć się od jednostek. Metoda #babysteps, czyli małych kroków zmieniających nasze codzienne nawyki na bardziej ekologiczne, pozwoli nam w dłuższej perspektywie dostrzec obszary, które możemy zmienić. Dzień Ziemi musimy celebrować każdego dnia, ponieważ nie mamy już czasu, aby obchodzić go tylko raz do roku. Co możesz zmienić już teraz?

 

 1. Dzień bez samochodu – przynajmniej raz w tygodniu zostaw auto w garażu. Kiedy możesz korzystaj z roweru, komunikacji miejskiej albo idź pieszo. 
 2. Segreguj śmieci. Pamiętaj, że tylko dziewięć proc. plastiku podlega recyklingowi, więc na zakupach staraj się wybierać produkty w szkle, puszkach albo papierowych opakowaniach.
 3. Kupuj do własnego pojemnika. W wielu sklepach możesz bez problemu zapakować wędlinę czy sery do swoich pudełek, a produkty sypkie kupić na wagę. W wielu miastach znajdziesz sklepy, które sprzedają produkty, które możesz zapakować

do swoich pojemników. 

 1. Idź na zakupy z własną torbą. Czy wiesz, że Polacy wykorzystują dziennie ponad 10 milionów plastikowych reklamówek? Każda z nich rozkłada się ponad 400 lat,

a średnio korzystamy z niej około kilku minut. Zamiast pakować owoce i warzywa

do osobnych foliówek, noś przy sobie wielorazowe woreczki (możesz uszyć je np.

z firanki)

 1. Kupuj świadomie. Przemysł odzieżowy to największy truciciel naszej planety, dlatego warto przyjrzeć się zawartości swojej szafy i dobrze zastanowić przed zakupem kolejnego taniego T-shirta z sieciówki. Zamiast nowych ubrań, korzystaj z tego, co już zostało wyprodukowane. Second-handy, serwisy i sklepy vintage to miejsca, w których znajdziesz prawdziwe perełki. Zajrzyj na Instagram pod #zdrugiejszafy, akcji zainicjowanej przez autorkę bloga Szafa Sztywniary. Jeśli kupujesz coś nowego, wybieraj ubrania marek, które szyją odpowiedzialnie w Polsce.
 2. Naprawiaj zamiast wyrzucać. Staraj się używać, to co już masz, a jeśli coś wymaga naprawy, skorzystaj z pomocy fachowców. 
 3. Zastąp chemiczne środki własnoręcznie przygotowanymi produktami. Wystarczy ocet, soda oczyszczona i cytryna.
 4. Nie marnuj i nie wyrzucaj jedzenia. Na zakupy idź z gotową listą i zaplanuj posiłki

na cały tydzień. Naucz się gotować z resztek. 

 1. Kupuj produkty od lokalnych dostawców i jedz sezonowo. 
 2. Ogranicz spożycie mięsa. Według Światowej Organizacji Zdrowia Polacy jedzą dwa razy więcej mięsa niż zalecają dietetycy. Jeśli nie możesz całkowicie zrezygnować

z produktów zwierzęcych, zostań fleksitarianinem i jedz mięso raz w tygodniu.

 1. Pij wodę z kranu. Plastikowe butelki zamień na wielorazowe. Pamiętaj, że w cenie półlitrowej butelki masz jakieś 360 litrów kranówki!
 2. Szukaj wielorazowych zamienników. Nie kupuj kawy w jednorazowym kubku, miej przy sobie własny (wiele kawiarni daje rabat za kawę do własnego kubka). Nie korzystaj z jednorazowych sztućców i słomek, kupuj papier toaletowy z recyklingu, zrezygnuj z papierowych ręczników.

 

Każdy może sam zdecydować, jak i czy będzie dbał o swoje środowisko.

 

Na zakończenie trochę historii…

…Pierwszy Światowy Dzień Ziemi

W styczniu 1969 roku doszło do największej katastrofy ekologicznej w dziejach Stanów Zjednoczonych. U wybrzeża Santa Barbara wyciekło 100 tysięcy baryłek oleju,

co doprowadziło do śmierci tysięcy ptaków, delfinów oraz innych morskich zwierząt, a także dewastacji środowiska na długie lata. Katastrofalne skutki tego wydarzenia mocno poruszyły amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona i przyczyniły się do zainicjowania międzynarodowego ruchu na rzecz edukacji ekologicznej.

 

W tamtym czasie nikt jeszcze nie wspominał o czekającej nas w niedalekiej przyszłości zmianie klimatu. Zauważono dopiero pierwsze sygnały katastrofy, która może doprowadzić do nieodwracalnych zmian na naszej planecie. Gaylord Nelson zaprosił

do współpracy innych senatorów i ekologicznych działaczy, w sumie 85 osób zaangażowało się w promocję inicjatywy.

22 kwietnia 1970 odbył się pierwszy w historii Dzień Ziemi. Zorganizowano masowe protesty, w których udział wzięło ponad 20 milionów Amerykanów. 2 grudnia 1970 roku powołano do życia Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska i podpisano wiele aktów prawnych mających na celu ochronę zagrożonych gatunków czy walkę o zrównoważone środowisko.

A potem dołączyli inni…

Na podstawie informacji i stron internetu: https://www.ofeminin.pl/swiat-kobiet, http://www.wfosigw.lodz.pl, https://www.gdos.gov.pl/