Rocznica Zbrobni Katyńskiej

20 kwietnia uczciliśmy pamięć ofiar zbrodni katyńskiej dokonanej na Polakach w 1940 r. przez funkcjonariuszy Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (NKWD) ZSRR. Młodzież naszej szkoły miała możliwość uczestniczenia w żywej lekcji historii „Od kampanii wrześniowej do zbrodni katyńskiej” przeprowadzonej przez przedstawicieli Sekcji Kolarskiej Szwadronu Kawalerii im. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. Tradycyjnie uczniowie klas pierwszych zgromadzili się wokół dębu pamięci Franciszka Czyża – starszego posterunkowego Policji Państwowej w Ozorkowie do 1939 r., uwięzionego w Ostaszkowie, zamordowanego strzałem w tył głowy w Twerze. Przy kamieniu pamięci wartę honorową pełniły ozorkowskie harcerki będące uczennicami naszej szkoły (Julita Klimczak oraz Elżbieta Mazur). Szczególne podziękowania składamy Panu Andrzejowi Staniewskiemu oraz Panu Ryszardowi Komorowskiemu za inspirującą lekcję patriotyzmu.

Podsumowanie projektu – „Większe szanse – pełniejsze kompetencje – lepsza przyszłość”

 

9 kwietnia 2018 roku odbyła się w naszej szkole impreza wieńcząca realizację projektu „Większe szanse – pełniejsze kompetencje – lepsza przyszłość” w ramach programu Erasmus+. Gościliśmy wiele znamienitych osób: władze i radnych Powiatu Zgierskiego, włodarzy naszego miasta, dyrektorów placówek oświatowo – kulturalnych, współpracujących ze szkołą pracodawców, nauczycieli i uczniów. W kawiarnianej atmosferze obejrzeliśmy prezentację multimedialną pokazującą wypracowane rezultaty oraz wysłuchaliśmy uczestników. O pracy informatyków w Rimini i Maladze opowiedział Michał Pujdak, uczeń klasy IV TI, o umiejętnościach ekonomistów – Łukasz Wojtowicz, uczeń klasy IV TE, a na temat pracy handlowców – Marta Szczepaniak z klasy IV TH. Uczniowie oprócz umiejętności zawodowych i kompetencji kluczowych podkreślali też, jak ważne było dla nich doświadczenie kulturowe (liczne wycieczki, program kulturalny, bycie razem w grupie, praca w międzynarodowym środowisku) oraz przełamanie bariery językowej. Opowiedziały o tym: Kamila Bartczak i Natalia Zielińska. Mateusz Kierończak, podsumowując wypowiedzi kolegów dodał:

 „Wyjazdy przyczyniły się również do zmiany naszych postaw: mamy większą motywację do nauki i dalszego kształcenia, jesteśmy bardziej otwarci na różnorodność kulturową. Otrzymaliśmy liczne certyfikaty i Europassy, które znacznie zwiększają naszą wartość na rynku pracy”.

Przedstawiciele władz powiatowych i radni, którzy zabrali głos, gratulowali uczestnikom osiągnięć i życzyli uczestnictwa w kolejnych europejskich projektach. Obecni na spotkaniu dziennikarze „Wiadomości Ozorkowskich” i biura promocji Powiatu Zgierskiego przeprowadzili wywiady z uczestnikami, które w wersji elektronicznej pojawiły się już w mediach.

Wypracowanym rezultatem projektu jest skuteczniejsza komunikacja w języku angielskim. Uczniowie udowodnili to, wystawiając „Makbeta” w języku oryginału. W pięknych strojach i dekoracjach stylizowanych na średniowieczną Szkocję posługiwali się płynnie frazą Szekspira. Po przedstawieniu można było skosztować przekąsek włoskich i hiszpańskich oraz Erasmusowego tortu. Wszyscy otrzymali broszury upowszechniające rezultaty projektu oraz materiały promocyjne w postaci notesu i długopisu.

Uczniowie ZSZ na Uniwersytecie Łódzkim

W dniu 22 marca 2018 r. uczniowie klas czwartych i trzecich Technikum brali udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Wydziału Zarządzania w ramach programu „Uniwersytet zawsze otwarty”. Przyszli informatycy uczestniczyli w zajęciach, na których tworzyli kody programów komputerowych, służących do rozwiązywania ciekawych problemów matematycznych. Mieli możliwość zapoznania się ze strukturą Wydziału Matematyki i Informatyki, z jego ofertą edukacyjną, rodzajem kół naukowych oraz możliwościami wymiany międzynarodowej studentów.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec wzięli udział w warsztatach na Wydziale Zarządzania pt. „Nie taki stres straszny jak go malują-techniki radzenia sobie ze stresem”. W trakcie zajęć dowiedzieli się, czym jest stres i dlaczego go doświadczamy. Poznali motywacyjne aspekty stresu oraz różne techniki radzenia sobie z nim. Dowiedzieli się także, jakie działania mogą podejmować w zakresie profilaktyki stresu.

Po zajęciach warsztatowych pracownicy Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego oprowadzili uczniów po osiedlu akademickim, przedstawiając historię Uniwersytetu Łódzkiego, tradycje i zwyczaje studenckie.

Dzięki przychylności i pomocy Pani Magdalenie Kalińskiej-Kuli (Wydział Zarządzania), która pomogła nam zorganizować to spotkanie nasi uczniowie mogli poczuć się już dziś, jak studenci Uniwersytetu Łódzkiego

Dzień projektu „Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel II edycja”

26 marca Nasza Szkoła świętowała Dzień projektu „Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel II edycja” realizowanego w ramach Mobilności kadry edukacji szkolnej POWER.Wspólnie z naszymi Gośćmi – Uczniami klas językowych Gimnazjum Nr 1 w Ozorkowie, obejrzeliśmy spektakl teatralny „Macbeth” przygotowany przez p. Beatę Sobczak – Gieragę i p. Jarosława Olczaka oraz projekcję filmu przygotowanego przez Naszych Uczniów, będącego współczesną wersją oryginalnej sztuki Wiliama Szekspira. Realizowany projekt ma na celu wprowadzenie metodologii CLIL w klasach pierwszych Technikum w roku szkolnym 2018/2019. To był niezapomniany dzień pełen wrażeń.

Global Money Week – Światowy Tydzień Pieniądza

W dniach 12.03.2018 – 18.03.2018 Nasza Szkoła brała udział w międzynarodowej akcji Global Money Week – Światowy Tydzień Pieniądza, organizowanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pod hasłem „Money Matters Matter – Pieniądze się liczą ”. W ramach akcji nauczyciele przedmiotów ekonomicznych przeprowadzili w klasach I TE, I TH i II TE/TH lekcje z zakresu edukacji finansowej mające na celu zwrócenie uwagi na ważną rolę finansów w życiu codziennym człowieka. Ponadto przeprowadzono konkurs na plakat o tematyce zgodnej z hasłem tegorocznej akcji, a najciekawsze prace zostały nagrodzone i zaprezentowane na forum szkoły.

Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie.
Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie.

XIII Turniej Wiedzy Ekonomicznej

21 marca 2018 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbył się XIII Turniej Wiedzy Ekonomicznej „Polski przedsiębiorca wobec wyzwań współczesnego rynku pracy” . W turniejowe szranki stanęła drużyna w składzie: Bojanowska Ania, Olczak Kasia i Walczak Karolina z klasy II TE-TH.
Choć odrobinę zabrakło nam do finału, i tak jesteśmy zadowoleni z udziału

Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie.

Udział w II etapie XIX Olimpiady Techniki Samochodowej

W minioną sobotę, 17 marca 2018, nasi Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, Jakub Borowski i Dominik Górniak, brali udział w II etapie XIX Olimpiady Techniki Samochodowej na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. 356 uczniów – uczestników półfinału Olimpiady, musiało się zmierzyć z zestawem 40 pytań testowych obejmujących wiedzę podstawową (w tym: elementy matematyki i fizyki, materiałoznawstwo,rysunek techniczny maszynowy, techniki wytwarzania, podstawy budowy maszyn) oraz wiedzę specjalistyczną (budowa, diagnozowanie, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych) z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przepisów bhp.

Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie.
Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie.

Wyniki konkursu: “Wiedza o kulturze i geografii krajów angielskiego obszaru językowego”.

21 lutego w naszej szkole odbył się konkurs “Wiedza o kulturze i geografii krajów angielskiego obszaru językowego”. Uczniowie, którzy wzięli w nim udział zmierzyli się z pytaniami otwartymi i zamkniętymi dotyczącymi zagadnień kultury i geografii Wielkiej Brytanii, Irlandii, Malty, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii. Arkusz konkursowy w całości przygotowany został w języku angielskim.

Laureaci:

I miejsce – Łukasz Wojtowicz kl. IV TE 
II miejsce – Krystian Łuczak    kl. II TI
III miejsce – Marta Szczepaniak kl. IV TH

Konkurs odbył się po raz pierwszy, ale wpisze się na stałe w kalendarz szkolnych wydarzeń, w związku z wprowadzeniem w naszej szkole innowacji pedagogicznej CLIL. Od roku szkolnego 2018/2019 – realizując założenie główne projektu unijnego “Europejska szkoła-innowacyjny nauczyciel II edycja” w ramach programu “Mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój –  w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie lekcje języka polskiego, wiedzy o kulturze i przedmiotów zawodowych w klasach pierwszych  (w zawodach technik ekonomista i technik informatyk)  prowadzone będą z wykorzystaniem elementów języka angielskiego.

Zwycięzcom gratulujemy.

                                                                                Magdalena Walczak