MPS

Harmonogram

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

 

Etap pisemny

Data/Godzina Zawód/Kwalifikacja Sala
  mechanik pojazdów samochodowych

M.18

54
   

 

Etap praktyczny

Data/Godzina Zawód/Kwalifikacja Sala
  mechanik pojazdów samochodowych

M.18

W 2