Pracownicy szkoły

Pracownicy
Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie

Dyrekcja Szkoły
Dyrektor Szkoły mgr inż. Barbara Stępczyńska
42 718 93 52 wew.21
Wicedyrektor Szkoły mgr inż. Ewa Witosławska
42 718 93 52 wew.22
Nauczyciele
Język polski Iwona Adamczewska
Beata Sobczak-Gieraga
Jarosław Olczak 
Język angielski Agnieszka Matusiak
Magdalena Walczak
Anita Siubielska
Język niemiecki Małgorzata Tylak
Matematyka Joanna Sieradzka
Dobiesława Walasiak-Ochota
Fizyka i astronomia Dobiesława Walasiak-Ochota
Chemia Barbara Stępczyńska
Biologia Krzysztofa Nikodem
Geografia Krzysztofa Nikodem
Violetta Maciejewska
Historia Agnieszka Fronczek-Kwarta

Małgorzata Kozak-Bajor

Religia Małgorzata Błeszyńska 

Ks. Andrzej Kroczek

Wiedza o kulturze Jarosław Olczak
Wiedza o społeczeństwie Justyna Redlicka

Małgorzata Kozak-Bajor

Edukacja dla bezpieczeństwa Sławomir Pachnowski
Przedmioty informatyczne Marcin Kryszkiewicz
Rafał Siech
Rafał Jagodziński
Wychowanie fizyczne Anita Siubielska
Arkadiusz Cygan
Sławomir Pachnowski
Podstawy przedsiębiorczości Ewa Witosławska
Barbara Stępczyńska
Przedmioty ekonomiczne
i handlowe
Barbara Jasińska
Sławomir Janicki
Ewa Witosławska
Teresa Bogusławska
Przedmioty zawodowe Jarosław Szałowski
Dariusz Witosławski
Jarosław Janasiak
Jarosław Mirecki
Nauczyciel bibliotekarz Małgorzata Maciejewska 
Pedagog szkolny Iwona Adamczewska
Doradca zawodowy   Beata Klauze
Logopeda   Danuta Łaszek
Magdalena Zdziarska
Pracownicy niepedagogiczni
Sekretarz Szkoły Karolina Jagodzińska
Sekretarka Magdalena Zielińska
Główny księgowy Mucha Małgorzata
Starsza woźna Małgorzata Łachecka
Mariola Sagańska
Alicja Sobczak
Sprzątaczka Paulina Borowik
Edyta Olczak,
Aleksandra Pisera 
Robotnik gospodarczy Grzegorz Suligowski
Andrzej Walis