Pracownicy szkoły

Pracownicy
Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie

Dyrekcja Szkoły
Dyrektor Szkoły mgr inż. Barbara Stępczyńska
42 718 93 52 wew.21
Wicedyrektor Szkoły mgr inż. Ewa Witosławska
42 718 93 52 wew.22
Nauczyciele
Język polski Iwona Adamczewska
Beata Sobczak-Gieraga
Jarosław Olczak 
Język angielski Agnieszka Matusiak
Magdalena Walczak
Język niemiecki Małgorzata Tylak
Magdalena Pachnowska
Matematyka Joanna Sieradzka
Dobiesława Walasiak-Ochota
Fizyka i astronomia Dobiesława Walasiak-Ochota
Chemia Barbara Stępczyńska
Biologia Krzysztofa Nikodem
Geografia Krzysztofa Nikodem
Historia Małgorzata Kozak-Bajor
Religia Małgorzata Błeszyńska 
Wiedza o kulturze Jarosław Olczak
Wiedza o społeczeństwie Małgorzata Kozak-Bajor
Edukacja dla bezpieczeństwa Sławomir Pachnowski
Przedmioty informatyczne Marcin Kryszkiewicz
Rafał Siech
Rafał Jagodziński
Wychowanie fizyczne Marek Lewandowski
Sławomir Pachnowski
Podstawy przedsiębiorczości Ewa Witosławska
Barbara Stępczyńska
Przedmioty ekonomiczne
i handlowe
Barbara Jasińska
Sławomir Janicki
Ewa Witosławska
Teresa Bogusławska
Justyna Stasiak
Przedmioty zawodowe Jarosław Szałowski
Dariusz Witosławski
Jarosław Janasiak
Jarosław Mirecki
Nauczyciel bibliotekarz Małgorzata Maciejewska 
Pedagog szkolny Iwona Adamczewska
Pracownicy niepedagogiczni
Sekretarz Szkoły Karolina Jagodzińska
Sekretarka Justyna Kołodziej
Głowny księgowy Mucha Małgorzata
Starsza woźna Małgorzata Łachecka
Mariola Sagańska
Teresa Kucharska
Alicja Sobczak
Sprzątaczka Edyta Olczak,
Pisera Aleksandra
Robotnik gospodarczy Andrzej Staniewski
Andrzej Walis