Informacja o naborze

Typ szkoły
Symbol oddziału
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania/profil/zawód
Języki obce
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji
Liceum Ogólnokształcące
LO S (1 oddział) –
profil sportowy
język obcy
geografia lub
matematyka
j.angielski/ j.niemiecki
język obcy
geografia
matematyka
Technikum
TE/TH (1 oddział) 
Gr.1 – Technik ekonomista
Gr.2 – Technik handlowiec
język obcy
geografia lub
matematyka
j.angielski/ j.niemiecki
język obcy
geografia
matematyka
 
TI (1 oddział)
Technik informatyk
 
język obcy
geografia lub
matematyka
j.angielski/ j.niemiecki
język obcy
geografia
matematyka
Szkoła Branżowa I Stopnia
MPS / MM
 
Gr.1 – Mechanik pojazdów samochodowych
Gr.2 – Mechanik-monter maszyn i urządzeń
j.angielski/ j.niemiecki
język polski
j. obcy
zajęcia techniczne