Mechanik monter maszyn i urządzeń – opis

Mechanik monter maszyn i urządzeń to zawód, który jest poszukiwany przez pracodawców z terenu Ozorkowa, zwłaszcza Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  Mechanik – monter maszyn i urządzeń to pracownik, który montuje i obsługuje maszyny i urządzenia. Dba o stałą sprawność parku maszynowego w przedsiębiorstwie. Do jego obowiązków należy także odpowiedzialność za powierzone narzędzia, przyrządy pomiarowe.

Mechanik – monter maszyn i urządzeń identyfikuje i diagnozuje uszkodzenia, naprawia, reguluje i konserwuje urządzenia przemysłowe. Przy uszkodzeniach, które wymagają naprawy warsztatowej, demontuje podzespoły i montuje sprawne.  

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA kształcąc w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

 

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Mechanik- monter maszyn i urządzeń , to pracownik, który odznacza się:

  • zdolnością koncentracji i logicznego rozumowania,
  • dobrym wzrokiem i dokładnością,
  • poczuciem odpowiedzialności podczas wykonywania zadań,
  • umiejętnościami komunikacyjnymi i umiejętnością pracy w zespole. 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent tego typu szkoły może znaleźć zatrudnienie w: 

  • przedsiębiorstwach przemysłu metalowego,
  • przedsiębiorstwach gospodarki zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,
  • przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych,
  • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego.