ZAWÓD: PIEKARZ

Informacja o zawodzie

Piekarz swoją pracę wykonuje w zakładzie piekarskim. Do jego głównych zadań należy dostarczenie na rynek pieczywa o dobrej jakości oraz wysokich walorach zdrowotnych. Aby otrzymać dobrej jakości pieczywo musi zadbać o surowce najlepszej jakości, a następnie przechować je w odpowiednich warunkach. Potem z tych surowców wytwarza ciasta na różne rodzaje pieczywa, kształtuje wyroby, wypieka z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz przygotowuje do sprzedaży.

Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie

Piekarstwo należy do gałęzi gospodarki, w której poszukiwani są fachowcy o wysokich kwalifikacjach. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnie wyszkolonych piekarzy, których zaangażowanie oraz fachowość przyczyni się do uzyskania na rynku pieczywa o pożądanych walorach smakowych i zdrowotnych.

Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portal pracuj.pl wykazała, że na rynku pracy poszukiwani są pracownicy o kwalifikacjach piekarza ze znajomością tradycyjnych technologii wytwarzania. Duże zapotrzebowanie na piekarzy jest również w krajach Unii Europejskiej.

 

Ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie oraz uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego.

 Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia można kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia, kończącej się egzaminem dojrzałości. Uzyskane świadectwo maturalne stwarza możliwość ubiegania się o miejsce na dowolnym kierunku studiów.

 Absolwent branżowej szkoły I stopnia, który nie decyduje się kontynuować nauki w branżowej szkole II stopnia, może podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy drugiej oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.