ZAWÓD: TECHNIK EKONOMISTA

Technik ekonomista to zawód interdyscyplinarny, który jest znakomitą bazą do pracy we wszystkich segmentach gospodarki krajowej i zagranicznej. Technik ekonomista potrafi planować, organizować i kontrolować działania indywidualne i zespołu ludzi w firmie skali mikro i makro oraz prowadzić w niej rachunkowość.  

Technik ekonomista sporządza deklaracje skarbowe, oblicza podatki, prowadzi inwentaryzację i dokumentację kadrowo-płacową. Potrafi dokonać oceny finansowej firmy i wykorzystuje księgowe programy komputerowe. Nasi Uczniowie posługują się także branżowym językiem obcym w zawodzie.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Technik ekonomista, to nowoczesny pracownik, który odznacza się:

 • dobrze rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi,
 • dokładnością i sumiennością,
 • umiejętnością twórczego i kreatywnego myślenia,
 • umiejętnościami analitycznymi i podzielnością uwagi,
 • umiejętnością współpracy w grupie.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Zawód ten daje bardzo szerokie możliwości zatrudnienia w kraju i za granicą. Pierwszym doświadczeniem na rynku pracy są praktyki zawodowe u pracodawcy w klasie III oraz staże jakie realizują Nasi Uczniowie w ramach programu ERASMUS+. W zależności od specyfiki i zakresu działania pracodawcy, technik ekonomista  może być zatrudniony na stanowisku:

 • księgowy i asystent księgowego,
 • pracownika sekretariatu,
 • pracownika działu sprzedaży i marketingu,
 • pracownika działu kadr,
 • analityka finansowego,
 • samodzielnie może prowadzić działalność gospodarczą.