Technik handlowiec – opis

Technik handlowiec to specjalista, który prowadzi sprzedaż, organizuje jej przebieg na różnych szczeblach obrotu towarowego. W naszym województwie i najbliższym otoczeniu, wśród typów prowadzonej działalności dominują handel i usługi w różnych branżach. Handlowiec prowadzi działania marketingowe związane ze sprzedażą oraz sprawy ekonomiczno-finansowe.
Technik handlowiec organizuje, planuje i rozlicza sprzedaż zarówno hurtową jak i detaliczną. Posługuje się oprogramowaniem komputerowym do prowadzenia sprzedaży, obsługuje kasę fiskalną i stosuje zasady obsługi klientów. 

TECHNIKUM W OZORKOWIE kształcąc w zawodzie technika handlowca umożliwia:

 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

AU.20. Prowadzenie sprzedaży
AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na dowolnym kierunku studiów.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Technik handlowiec, to nowoczesny pracownik, który odznacza się:

 • rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi,
 • asertywnością i umiejętnością rozwiązywania problemów,
 • umiejętnością zapamiętywania i pracy pod presją czasu,
 • empatią i życzliwością.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Zawód ten jest chętnie wybierany przez osoby lubiące kontakt z ludźmi. Pierwszym doświadczeniem na rynku pracy są praktyki zawodowe u pracodawcy w klasie III oraz staże jakie realizują Nasi Uczniowie w ramach programu ERASMUS+. W zależności od specyfiki i zakresu działania pracodawcy, technik handlowiec może być zatrudniony na stanowisku:

 • sprzedawcy w hurtowni lub sklepie detalicznym,
 • przedstawiciela handlowego,
 • pracownika działu sprzedaży i spedytora,
 • pracownika zaopatrzenia i magazynu,
 • pracownika biura informacji,
 • specjalisty ds. marketingu.