ZAWÓD: TECHNIK INFORMATYK

Technik informatyk to zawód, który jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na europejskim rynku pracy. Informatycy znajdują zatrudnienie we wszelkich gałęziach gospodarki rynkowej w Polsce. Technik informatyk diagnozuje oprogramowanie, projektuje strony internetowe, tworzy aplikacje internetowe, projektuje i tworzy sieci komputerowe, projektuje bazy danych, instaluje oprogramowanie, dobiera sprzęt do konkretnych sytuacji, potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną, podejmuje i planuje prowadzenie własnej działalności gospodarczej.               

Technik informatyk tworzy oraz administruje  stronami WWW i systemami zarządzania treścią, projektuje i tworzy  aplikacje desktopowe internetowe oraz mobilne. Świetnie radzi sobie w tworzeniu, administrowaniu i użytkowaniem elektronicznych baz danych.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Technik informatyk, to nowoczesny pracownik, który odznacza się:

 • chęcią ciągłego rozwoju i samokształcenia,
 • zainteresowaniami technicznymi,
 • wykonywania swoich obowiązków z zaangażowaniem i pasją,
 • umiejętnością twórczego i abstrakcyjnego myślenia,
 • systematycznością i wytrwałością w realizacji powierzonych zadań,
 • umiejętnością współpracy w grupie.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Zawód ten daje bardzo szerokie możliwości zatrudnienia w kraju i za granicą. Pierwszym doświadczeniem na rynku pracy są praktyki zawodowe u pracodawcy w klasie III oraz staże jakie realizują Nasi Uczniowie w ramach programu ERASMUS+. W zależności od specyfiki i zakresu działania pracodawcy, technik informatyk może być zatrudniony na stanowisku:

 • grafik komputerowy,
 • administrator sieci,
 • informatyk wsparcia użytkowników,
 • pozycjoner stron internetowych,
 • konsultant help desk,
 • serwisant sprzętu komputerowego,
 • tester oprogramowania komputerowego,
 • webmaster.