Technik przemysłu mody – opis

Technik przemysłu mody to jeden z zawodów przyszłości. Na rynku pracy brakuje specjalistów w  dziedzinie: modelowania, projektowania i szycia, a nasz region szczególnie bogaty jest w firmy zajmujące się odzieżą. Jest to szkoła dla osób, którzy zainteresowani są projektowaniem ubiorów, ich stylizacją oraz planowaniem sprzedaży i produkowania odzieży.

Technik przemysłu mody projektuje wyroby odzieżowe, opracowuje dokumentację produkcji odzieży, zajmuje się wytwarzaniem odzieży i potrafi zaplanować działania marketingowe.

TECHNIKUM W OZORKOWIE kształcąc w zawodzie technika przemysłu mody umożliwia:

 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
AU.22.
Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na dowolnym kierunku studiów.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Technik przemysłu mody, to nowoczesny pracownik, który odznacza się:

 • dokładnością i poczuciem estetyki,
 • jest kreatywny i potrafi pracować w grupie,
 • potrafi zarządzać i organizować pracę zespołu,
 • umiejętnością rozpoznania potrzeb klientów,
 • zna trendy i style obowiązujące w przemyśle odzieżowym.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Zawód ten jest chętnie wybierany przez osoby lubiące pracę twórczą, pomysłowe i chcące realizować własne projekty.  Zdobędzie umiejętności obsługi maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych. Poznaje zasady konstrukcji i modelowania form odzieży, opracowania dokumentacji wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz projektowania procesu produkcyjnego.

 • projektanta mody i ubioru,
 • pracownie zakładów odzieżowych – laboratorium, wzorcownia, dział przygotowania produkcji, szwalnia, wykończalnia, dział kontroli jakości
 • zakłady usługowe – krawiectwo miarowe, pogotowie krawieckie
 • fotograf i dziennikarz mody
 • projektant mody – konstruktor odzieży,
 • organizator pokazów mody.