Zespół Szkół Zawodowych
w Ozorkowie

ul. Słowackiego 2, 95-035 Ozorków

tel: 42 718 93 52

sekretariat@zsz-ozorkow.org

Pracownie Szkolenia
Praktycznego

ul. Kościelna 1, 95-035 Ozorków
tel/fax: 42 718 18 84


PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE W NASZEJ SZKOLE