Sprzątanie Świata

W dniu 16 września 2016 roku uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie brali udział w akcji „ Sprzątania Świata” – lekcji poszanowania środowiska pod opieką pani Beaty Sobczak – Gieragi, pani Małgorzaty Kozak-Bajor i pani Krzysztofy Nikodem. Ideą akcji jest praktyczna edukacja , rozwijanie wrażliwość ekologicznej naszych uczniów, chęci działania na rzecz środowiska, promowanie nieśmiecenia oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Nasze motto to „Wspólne działanie dla wspólnego dobra”. 

Skip to content