Konferencja ekologiczna w Zgierzu

W dniu 28 września 2016 r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych uczestniczyli w konferencji pn.” EKOLOGICZNY POWIAT ZGIERSKI POTENCJAŁ, ZASOBY, DZIAŁANIA” . Celem konferencji było podsumowanie i prezentacja osiągniętych wskaźników w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Powiatu Zgierskiego” oraz omówienie działań z dziedziny edukacji ekologicznej realizowanych przez Powiat Zgierski. Nasza szkoła otrzymała w roku szkolnym 2016/2017 dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi w dwóch działaniach tj.:

  •  Utworzenie „ EKO  – pracowni” przy Zespole Szkól Zawodowych w Ozorkowie –złożonego w ramach konkursu na dofinansowanie  w formie dotacji z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn „Nasza Eko-pracownia
  • Cykl zajęć pn. „Bios logos ” organizowanych w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie –złożonego w ramach konkursu na dofinansowanie formie dotacji z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2016/2017”

Nasz udział w konferencji to pierwszy inauguracyjny wyjazd zrealizowany  w ramach cyklu zajęć „ Bios logos”

Skip to content