Opublikowano

Zajęcia edukacyjne w Rogowie

We wtorek rano, 11 października 2016 r., uczniowie klas: I TE/TH, I TI oraz
I WZ wyruszyli do Rogowa na spotkanie z przyrodą. Hojna natura obdarowała nas lśniącymi kolorami jesieni, dużą ilością wody, niewielkimi podmuchami wiatru i niską temperaturą.                   

W trakcie zajęć z edukacji ekologicznej poznaliśmy bioróżnorodność roślinności arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,   jednego z największych tego typu ogrodów w Polsce.  Obejrzeliśmy kolekcję roślin drzewiastych, zielonych, alpinarium – roślin pochodzących z gór całego świata.

Kolejnym punktem naszego programu były gry i zabawy o tematyce ekologicznej oraz wspólne “biesiadowanie” przy ognisku. Zaproponowane przez zespoły klasowe menu, herby i piosenki pokazały duże zaangażowanie, pomysłowość i poczucie humoru naszych uczniów.

Na zakończenie wzięliśmy udział w lekcji zorganizowanej w Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW.

 Materiały zebrane podczas wyjazdu, w postaci dokumentacji zdjęciowej, zostaną wykorzystane w dalszym procesie edukacyjnym młodzieży. Wycieczka została zorganizowana w ramach realizacji zadania pn.: Cykl zajęć pn. „Bios logos ” organizowanych w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie- dofinansowanego przez WFOSiGW w Łodzi.