Wizyta gości z Azji

1 i 2 lutego gościliśmy w naszej szkole, na lekcjach języka angielskiego, dwóch studentów: z Chin oraz Indonezji. Goście, student trzeciego roku informatyki w Chinach oraz pierwszego roku prawa na Sumatrze, pokazali niesamowite prezentacje o swoich krajach i opatrzyli je ciekawymi komentarzami. Bezcenne były dyskusje, jakie wywiązywały się podczas i po lekcjach, a wszystko odbywało się w języku angielskim. Dla uczniów klas: II TI, III TE, III TI oraz III TH była to nieoceniona okazja poćwiczenia języka angielskiego, szczególnie, że uczniowie ci wyjeżdżają już wkrótce, bo w marcu, na staże zawodowe do Włoch i Hiszpanii.

Wizyta gości możliwa była dzięki uprzejmości pani Iwony Urysiak-Tabaki, nauczycielki języka angielskiego w ozorkowskim gimnazjum. Ci zagraniczni studenci – wolontariusze, właśnie tam prowadzili lekcje języka angielskiego, z ramienia organizacji AIESEC (realizującej wymiany międzynarodowe), której koordynatorką jest pani Iwona. Bardzo dziękujemy.

Magda Walczak

Skip to content