Opublikowano

Global Money Week

W dniach 27.03.2017 – 02.04.2017 szkoła brała udział w międzynarodowej akcji Global Money Week – Światowy Tydzień Pieniądza, organizowanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pod hasłem „Ucz się. Oszczędzaj. Zarabiaj”.

W akcji uczestniczyli uczniowie naszej szkoły, którzy mieli okazję wykazać się w zaplanowanej formie aktywności.

W poniedziałek 27.03.17 r.  został ogłoszony konkurs plastyczny na plakat propagujący oszczędzanie pieniędzy, w którym I miejsce zdobyła uczennica klasy II TE/TH Ewelina Sęk, II miejsce zespół uczniów z klasy I TI.

We wtorek przeprowadzona została wśród uczniów ankieta pod hasłem „Ucz się. Oszczędzaj. Zarabiaj”.  Wyniki ankiety:

  1. 63% respondentów pracuje,
  2. Pracę znajdują dzięki znajomym,
  3. Pracę wykonują w weekendy i w wakacje,
  4. Uczniowie pracują w handlu, przy produkcji i przy zbiorach płodów rolnych
  5. 76% respondentów zarobione pieniądze i otrzymane w formie kieszonkowego oszczędza,
  6. Zaoszczędzone pieniądze przeznaczają na zakup konkretnego dobra
  7. Oszczędności gromadzone są głównie w „skarpecie” a tylko 10% respondentów oszczędza na lokatach w banku

W środę uczniowie brali udział w konkursie na najciekawszy wiersz, fraszkę, aforyzm na temat pieniądza i oszczędzania. Do oceny trafiło bardzo dużo wytworów literackich autorstwa uczniów z kl. I TE/TE, II TE/TH, III TE,  I TI, III TI. Za najbardziej ciekawy utwór uznano wiersz, którego autorką jest uczennica kl. III TE – Daria Jaruszewska.

Kolejnym projektem była prezentacja budżetów gospodarstw domowych realizowana przez uczniów klasy I TE/TH w ramach przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”. W wyniku szczegółowej analizy dochodów i wydatków gospodarstw domowych uczniowie pokazali na co przeciętna polska rodzina wydaje pieniądze i czy udaje się zaoszczędzić część dochodów.

Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w akcji „Selfie Chellenge”, która polegała na robieniu śmiesznych zdjęć na tle logo projektu Global Money Week. Najciekawsze zdjęcia publikujemy na stronie szkoły.

Przez cały tydzień trwania akcji, nauczyciele przedmiotów ekonomicznych prowadzili lekcje na temat możliwości lokowania czy inwestowania środków pieniężnych.

Organizatorzy bardzo dziękują nauczycielom i uczniom za udział w akcji  Global Money Week – wszystkim Wam życzymy wysokiej stopy oprocentowania Waszych oszczędności.