Opublikowano

Uroczyste zakończenie szkoły uczniów klas maturalnych

„Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych”

Te słowa Gałczyńskiego stanowiły motto uroczystości pożegnania maturzystów 28 kwietnia 2017 r. przygotowanej przez klasy trzecie. Były łzy podczas części oficjalnej, w której absolwentów żegnała pani dyrektor i przewodniczący samorządu uczniowskiego, a szkołę – rodzice i byli już uczniowie klas IV TE i IV TI. Ale była też radość i śmiech podczas drugiej części utrzymanej w konwencji gali oskarowej. Rozdawano więc nagrody poważne i z przymrużeniem oka. Najlepsze wyniki w nauce osiągnęła Klaudia Romańska. Nagrodzono wiele osób za 4 – letnią pracę w wolontariacie, najlepsze wyniki w sporcie, wzorową postawę patriotyczną i prowadzenie strony biblioteki szkolnej. Po czerwonym dywanie natomiast mieli okazję przejść: Karina Suligowska (nagrodzona w kategorii: Najdłuższe nogi), Maciej Kwaśniak (Najszerszy w barach), Arkadiusz Dymkowski (Cicha woda), Tymoteusz Stępień (Mega zakręcony gość), Martyna Sypniewska (Najbardziej uśmiechnięta dziewczyna), Rafał Graczyk (Showman), panowie Sławomir Janicki i Rafał Jagodziński jako najbardziej zaprzyjaźniona para wychowawców.
Nasi absolwenci pozostaną na zawsze w naszej serdecznej pamięci. Bez nich nasza szkoła nie będzie już taka sama.
Wychowawczynie klas III

Opublikowano

Zajęcia terenowe

W dniu 26.04.2017r uczniowie ZSZ wraz z nauczycielami wyruszyli na zajęcia terenowe do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, położonego w województwie łódzkim i w niewielkim fragmencie w województwie śląskim. Obejmującego północno – wschodni obszar Wyżyny Wieluńskiej, będącej częścią Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej. W środkowej i górnej jurze na obszarze gdzie dziś znajduje się ZPK występował zbiornik morski. Było to płytkie, ciepłe, szelfowe morze obfitujące w różnorodne formy życia. W ogromnej większości były to zwierzęta posiadające pancerze lub szkielety zbudowane z węglanu wapnia. Dzięki zachodzącym zmianom geologicznym dziś mogliśmy obserwować jurajskie skały na powierzchni terenu na szczytach ostańców wapiennych, a także na krawędzi doliny Warty pod Lisowicami.

Kolejnym punktem naszej wyprawy był Żabi Staw. To niezwykle urokliwy Pomnik Przyrody zasilany wodami opadowymi, będący jedynym zbiornikiem wody stojącej w bezodpływowym wnętrzu wielkiego Łuku Warty zawieszonym ok. 50m nad dnem doliny Warty.  Stanowi miejsce dla rozrodu płazów i występowania masowej populacji grzebienia północnego, białego, a także ptaków bociana czarnego, żurawia, błotniaka stawowego. Mimo niesprzyjających warunków klimatycznych widzieliśmy żurawia dumnie spacerującego po polanie, a także lecącego bociana.

 Na koniec zajęć mieliśmy szansę zobaczyć najciekawszą formę krasu zbudowaną z twardych wapieni zwanych skalistymi czyli Górę Genowefy ( 200m n.p.m.).

To była bardzo ciekawa lekcja interdyscyplinarna z biologii i geografii, dzięki której uczniowie mogli poznać budowę geologiczną, zobaczyć postępujący proces krasowy, wpływ ruchów tektonicznych i działania lądolodu na ewolucję krajobrazu tego obszaru.

Zajęcia terenowe zostały zrealizowane w ramach zadania pn.:

Cykl zajęć pn. „Bios logos ” organizowanych w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie – dofinansowanego przez WFOŚ i GW w Łodzi

 

Opublikowano

Warsztaty ekologiczne

W dniu 25.04.2017 r. po raz kolejny gościliśmy Naszych Młodszych Kolegów ze szkół w Solcy Wielkiej, Parzęczewie, Słowiku i Ozorkowie.  To właśnie dziś odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie “Ekologia na talerzu, zgodnie z piramidą żywienia”, organizowanego w ramach programu Cykl zajęć pn. „Bios logos ” organizowanych w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie- dofinansowanego przez WFOS i GW w Łodzi .

Po uroczystym powitaniu przez Panią Dyrektor Barbarę Stępczyńską, laureaci konkursu wzięli udział w ćwiczeniach związanych ze zdrowym odżywianiem i piramidą żywienia, a następnie odebrali dyplomy i nagrody za najlepsze prace konkursowe. Podczas spotkania zaprezentowane zostały nagrodzone filmy laureatów konkursu, a całość uzupełnił słodki, ekologiczny poczęstunek.  

Jeszcze raz Gratulujemy Zwycięzcom konkursu -)

Wyniki :

I kategoria – uczniowie szkół podstawowych klasy I –III – plakat wykonany dowolną techniką plastyczną – format A2

Lp. Miejsce/wyróżnienie Nazwa szkoły Imię nazwisko zwycięzcy
1. I – miejsce Szkoła Podstawowa im. J.  Tuwima

w Parzęczewie

Małgorzata Głodek
2. II – miejsce Zespół Szkół im. K. I. Gałczyńskiego

 W Solcy Wielkiej

Michalina Jagodzińska
3. III – miejsce Zespół Szkół im. K. I. Gałczyńskiego

 W Solcy Wielkiej

Anna Tomczak
4. wyróżnienie Szkoła Podstawowa im. J.  Tuwima

w Parzęczewie

Milena Zimon
5. wyróżnienie Szkoła Podstawowa im. J.  Tuwima

w Parzęczewie

Martyna Różycka
6. wyróżnienie Szkoła Podstawowa im. J.  Tuwima

w Parzęczewie

Klaudia Kędzia
7. wyróżnienie

 

ZSG w Słowiku

 

 

Weronika Kozak
8. wyróżnienie

 

ZSG w Słowiku

 

Mariusz Janicki

II kategoria – uczniowie szkół podstawowych klasy IV – VI – plakat wykonany dowolną techniką plastyczną – format A2 lub album plastyczny (możliwy album z wykorzystaniem fotografii), składający się co najmniej z 10 kart.

Lp. Miejsce/wyróżnienie Nazwa szkoły Imię nazwisko zwycięzcy
1. I – miejsce Szkoła Podstawowa im. J.  Tuwima

w Parzęczewie

Aleksandra Poteralska
2. II – miejsce Szkoła Podstawowa im. J.  Tuwima

w Parzęczewie

Ewelina Szymańska
3. III – miejsce Szkoła Podstawowa im. J.  Tuwima

w Parzęczewie

Mateusz Cybulski
4. wyróżnienie Szkoła Podstawowa im. J.  Tuwima

w Parzęczewie

Konstancja Kisser

III kategoria – uczniowie szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – prezentacja multimedialna wykonana w programie Power Point (minimum 10 slajdów) lub film wykonany w dowolnym programie komputerowym, trwający maksymalnie 240 sekund.

Lp. Miejsce/wyróżnienie Nazwa szkoły Imię nazwisko zwycięzcy
1. I – miejsce Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie Wojciech Wojtczak
2. II – miejsce Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Słowiku Kacper Sęk
3, II – miejsce Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie Dawid Pietrasik
4. III – miejsce Gimnazjum Nr 1 im. J. Pawła II

W Ozorkowie

Nikola Pawłowska
5. wyróżnienie Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Słowiku Alicja Szymczak
Opublikowano

Wizyta na Uniwersytecie Łódzkim

Matematyka jako nauka dostarcza wiele narzędzi do wyciągania wniosków, ma szeroki zakres, który stale się powiększa. Wraz z rozwojem techniki, mechaniki, medycyny i informatyki, zastosowanie matematyki obejmuje coraz więcej dziedzin naszego życia. W celu pogłębienia wiedzy na temat wykorzystania matematyki uczniowie ZSZ w dniu 5 kwietnia 2017 r. wzięli udział w XVII Festiwalu Nauki i Techniki. W ramach tego wydarzenia nasza młodzież wysłuchała wykładów na tematy związane z matematyką i informatyką, przygotowanych przez pracowników naukowych i studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.