Opublikowano

Zajęcia terenowe

W dniu 26.04.2017r uczniowie ZSZ wraz z nauczycielami wyruszyli na zajęcia terenowe do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, położonego w województwie łódzkim i w niewielkim fragmencie w województwie śląskim. Obejmującego północno – wschodni obszar Wyżyny Wieluńskiej, będącej częścią Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej. W środkowej i górnej jurze na obszarze gdzie dziś znajduje się ZPK występował zbiornik morski. Było to płytkie, ciepłe, szelfowe morze obfitujące w różnorodne formy życia. W ogromnej większości były to zwierzęta posiadające pancerze lub szkielety zbudowane z węglanu wapnia. Dzięki zachodzącym zmianom geologicznym dziś mogliśmy obserwować jurajskie skały na powierzchni terenu na szczytach ostańców wapiennych, a także na krawędzi doliny Warty pod Lisowicami.

Kolejnym punktem naszej wyprawy był Żabi Staw. To niezwykle urokliwy Pomnik Przyrody zasilany wodami opadowymi, będący jedynym zbiornikiem wody stojącej w bezodpływowym wnętrzu wielkiego Łuku Warty zawieszonym ok. 50m nad dnem doliny Warty.  Stanowi miejsce dla rozrodu płazów i występowania masowej populacji grzebienia północnego, białego, a także ptaków bociana czarnego, żurawia, błotniaka stawowego. Mimo niesprzyjających warunków klimatycznych widzieliśmy żurawia dumnie spacerującego po polanie, a także lecącego bociana.

 Na koniec zajęć mieliśmy szansę zobaczyć najciekawszą formę krasu zbudowaną z twardych wapieni zwanych skalistymi czyli Górę Genowefy ( 200m n.p.m.).

To była bardzo ciekawa lekcja interdyscyplinarna z biologii i geografii, dzięki której uczniowie mogli poznać budowę geologiczną, zobaczyć postępujący proces krasowy, wpływ ruchów tektonicznych i działania lądolodu na ewolucję krajobrazu tego obszaru.

Zajęcia terenowe zostały zrealizowane w ramach zadania pn.:

Cykl zajęć pn. „Bios logos ” organizowanych w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie – dofinansowanego przez WFOŚ i GW w Łodzi