Opublikowano

Sztafeta czytelnicza

Nasza szkolna biblioteka chętnie włącza się w akcje popularyzujące czytelnictwo. Tym razem społeczność szkolna Zespołu Szkół Zawodowych uczestniczy w trwającej od 24.04. 2017 r. Sztafecie Czytelniczej. Organizatorami Sztafety są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, Filia w Zgierzu, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu oraz szkoły z terenu miasta Zgierza, gminy Zgierz i powiatu zgierskiego. Symbolem Sztafety jest zakładka książkowa, którą przekazują sobie wzajemnie szkoły. 23 maja zakładka zawitała do Nas. Sztafeta Czytelnicza przebiegała w naszej szkole pod hasłem ,,Oderwij oczy od smartfona”. Fotografowaliśmy się z naszymi ulubionymi książkami, rozmawialiśmy o nich i czytaliśmy je w czasie przerw lekcyjnych, nie tylko w szkolnej bibliotece. Co najważniejsze, niektórzy oderwali się od swoich smartfonów na czas dłuższy niż przerwa lekcyjna, BRAWO WY 🙂