Opublikowano

Konkurs z języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych Powiatu Zgierskiego

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH POWIATU ZGIERSKIEGO NA HASŁO KONKURSOWE

”Get creative-write a poem” 

ORGANIZATOREM KONKURSU JEST

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OZORKOWIE.

 

 

Celem konkursu jest pobudzenie zainteresowania nauką języka angielskiego, rozwijanie kreatywności i doskonalenie znajomości języka angielskiego

 

1 Organizator i Nazwa Konkursu

Organizatorem konkursu pod nazwą ”Get creative-write a poem” jest Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie.

2 Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest ułożenie zdania z wybranych słów i/lub fraz wyciętych z kartek nadesłanych przez organizatora (załącznik 1), zwanego dalej hasłem konkursowym, a następnie przesłania go do organizatora konkursu.
 2. Nadesłane hasło konkursowe musi być oryginalnym utworem uczestnika konkursu, w innym przypadku zostanie zdyskwalifikowane. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż nadesłane hasło konkursowe zostało stworzone przez nadsyłającego i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem organizatorowi konkursu zgody na wykorzystanie przesłanych przez uczestników haseł konkursowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem, a w szczególności w zakresie udostępniania ich w serwisie www.

3 Miejsca i czas trwania Konkursu  

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu zgierskiego.
 2. Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 15 maja 2017 roku do dnia 3 czerwca 2017 roku.

4 Zasady oraz warunki prowadzenia konkursu

 1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń gimnazjum, który w okresie od dnia 15 maja 2017 roku do dnia 3 czerwca 2017 roku zgłosi co najmniej dwa hasła konkursowe. Prace należy wysłać w formie załącznika na adres organizatora konkursu.

zsz.get.creative@interia.pl

Należy pamiętać o podaniu imienia i nazwiska uczestnika konkursu, imienia i nazwiska nauczyciela języka angielskiego i adresu szkoły.

 1. Zgłoszenia nie spełniające wymagań opisanych w pkt 4 ust. 1 lub dostarczone organizatorowi po 3 czerwca 2017 roku nie będą brane pod uwagę.
 2. Dokonując zgłoszenia uczestnik wyraża zgodę na udział w konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie haseł konkursowych, które naruszają regulamin konkursu, haseł konkursowych naruszających powszechnie akceptowane normy obyczajowe, a także treści uznane powszechnie za obelżywe.

 

5 Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Hasła konkursowe zgłoszone przez uczestników będą zbierane i w dniu 5 czerwca 2017 r. odbędzie się posiedzenie jury, które wybierze autorów najciekawszych haseł.
 2. Kryteria oceny obejmują: poprawność gramatyczną hasła, oryginalność i złożoność zdania, poziom pozytywnych emocji i energii płynącej z przekazu.
 3. Skład jury: Agnieszka Matusiak, Magdalena Walczak.
 4. W przypadku gdy na konkurs zostaną nadesłane hasła o identycznej treści, nagrodę otrzyma hasło, które zostało nadesłane we wcześniejszym terminie.

 

6 Nagrody, ogłoszenie wyników konkursu i wydanie nagród

 1. Nagrodami w Konkursie są bony upominkowe.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody pieniężne ani na nagrody innego rodzaju.
 3. Laureaci konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 4. Dane zwycięzców w postaci listy imion, nazwisk i miejscowości zamieszkania

nagrodzonych uczestników opublikowane zostaną na stronie internetowej szkoły www.zsz-ozorkow.org nie później niż do dnia 8 czerwca 2017 roku.

 1. Postanowienia końcowe
 2. Niniejszy regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły

www.zsz-ozorkow.org

 1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora konkursu dla celów realizacji konkursu.

Załącznik 1

AN BE A ONCE SCHOOL
IDEAL BEST WE TALENTED OPEN
IMPORTANT USE PRACTICAL PEOPLE HAPPY
USE KNOW ARE SO HELPFUL
IT’S TRAVEL YOU CAN TO
HOW LESSONS FUN DOING LIFE
THE OTHERS LEARN SUCCESSFUL THEN
VERY MAGIACAL ENJOY LOVE ALL
THINGS THINK LEARNERS TEACHERS SIMPLE
EXAM HAVE EASY READING ENGLISH
IS WITH THE ARE IN THE CLASSROOM
HOW THEY THERE IN NOW

 

Załącznik 1

AN BE A ONCE SCHOOL
IDEAL BEST WE TALENTED OPEN
IMPORTANT USE PRACTICAL PEOPLE HAPPY
USE KNOW ARE SO HELPFUL
IT’S TRAVEL YOU CAN TO
HOW LESSONS FUN DOING LIFE
THE OTHERS LEARN SUCCESSFUL THEN
VERY MAGIACAL ENJOY LOVE ALL
THINGS THINK LEARNERS TEACHERS SIMPLE
EXAM HAVE EASY READING ENGLISH
IS WITH THE ARE IN THE CLASSROOM
HOW THEY THERE IN NOW

 

 

 

 

Opublikowano

Projekt “LET’S READ IN ENGLISH”

W ostatnim czasie Uczniowie klasy III TE i II TE realizowali projekt LET’S READ IN ENGLISH, polegający na napisaniu recenzji i zaprojektowaniu okładki do wybranej książki anglojęzycznej, znajdującej się w zbiorach naszej biblioteki szkolnej. Dzięki tak zdefiniowanej formule zadania projektu, uczniowie mieli okazję wykazać się pomysłowością i fantazją,. Uwierzyli w swoje umiejętności językowe, dodatkowo poznając oryginalną pisownię literatury anglojęzycznej.