Mobilności nauczycieli w ramach programu POWER

W lipcu i sierpniu 2017 siedmiu nauczycieli ZSZ w Ozorkowie odbyło swoje dwutygodniowe mobilności ponadnarodowe realizując projekt „Europejska szkoła-innowacyjny nauczyciel II edycja” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Program ten finansowany jest w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas wakacji nauczyciele ci szkolili się w zagranicznych, europejskich szkołach podnosząc swoje kompetencje językowe w … Czytaj dalej

Skip to content