Mobilności nauczycieli w ramach programu POWER

W lipcu i sierpniu 2017 siedmiu nauczycieli ZSZ w Ozorkowie odbyło swoje dwutygodniowe mobilności ponadnarodowe realizując projekt „Europejska szkoła-innowacyjny nauczyciel II edycja” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Program ten finansowany jest w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas wakacji nauczyciele ci szkolili się w zagranicznych, europejskich szkołach podnosząc swoje kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego oraz metodyczne w zakresie metodologii CLIL, a także nauczania języka angielskiego.

Są nimi:

Barbara Jasińska – International House London, Wielka Brytania oraz Link School, Malta
Jarosław Olczak – International House London, Wielka Brytania  oraz Link School, Malta
Beata Sobczak –Gieraga – Executive Training Institute, Malta
Agnieszka Matusiak – Edinburgh School of English, Wielka Brytania
Magdalena Walczak – Executive Training Institute, Malta
Rafał Siech – Alpha College of English, Irlandia 
Rafał Jagodziński – Link School, Malta

Projekt „Europejska szkoła-innowacyjny nauczyciel II edycja”  ma dwa główne założenia. Pierwszym z nich jest podniesienie kompetencji językowych i metodycznych grupy 7 nauczycieli, tak aby od przyszłego roku szkolnego, w klasach pierwszych  technikum, lekcje języka polskiego, wiedzy o kulturze, a także przedmiotów informatycznych oraz ekonomicznych prowadzone były stosując metodologię CLIL. Drugim założeniem  jest podniesienie kompetencji metodycznych 2 nauczycielek języka angielskiego w celu wykorzystywania  przez nie najnowszych metod nauczania i motywowania uczniów. Łącznie wszystkimi uczestnikami projektu jest  9 nauczycieli naszej szkoły.;

W związku z powyższym, w styczniu, lutym i marcu 2018 roku swoje mobilności ponadnarodowe zaplanowane mają jeszcze dwaj nauczyciele przedmiotów zawodowych. Pan Marcin Kryszkiewicz  poleci na szkolenie językowe do Londynu, a następnie na  metodyczne na Maltę, natomiast pan Sławomir Janicki odbędzie szkolenie metodyczne w Manchesterze.
Projekt kończy się w czerwcu 2018, jednakże od roku szkolnego 2018/2019, będzie kontynuowany wprowadzając i realizując w naszej szkole innowację pedagogiczną CLIL.

Szkolnym koordynatorem projektu jest Magdalena Walczak.

Skip to content