Opublikowano

Warsztaty edukacyjne w języku angielskim

W odpowiedzi na zaproszenie Zespołu Szkół Salezjańskich im. Księdza Bosko w Łodzi, 29 listopada grupa uczniów naszej szkoły, pod opieką Pani Beaty Sobczak-Gieragi, uczestniczyła w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych przez uczestników projektu „Pracownia Innowacji i Przedsiębiorczości” prowadzonych w języku angielskim. Zaproszenie jest owocem współpracy, jaką nawiązały nauczycielki języka angielskiego: Pani Magdalena Walczak oraz Pani Ilona Bartoszek, podczas odbywanego latem 2017 szkolenia metodycznego „Methodology Revisited, Revitalised, Re-energised” w Executive Training Institute w St. Julian na Malcie, w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Podczas warsztatów uczniowie obejrzeli prezentacje nt. historii szyfrów oraz wstęgi Mobiusa, uczestniczyli także w pokazie lekcji języka polskiego prowadzonej wg metodologii CLIL. Bardzo ciekawe były wspólne rozmowy uczniów, a także wymiana doświadczeń nauczycieli, szczególnie tych dotyczących innowacji pedagogicznych.

To nie jedyne spotkanie nauczycieli i uczniów obu szkół. Planowana jest dalsza współpraca i wymiana doświadczeń. Już wkrótce spotkamy się w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie, gdzie nauczyciele i uczniowie salezjańskiej szkoły będą mogli obejrzeć dwujęzyczne przedstawienie przygotowane przez uczniów ZSZ w Ozorkowie w ramach projektu „Europejska szkoła-innowacyjny nauczyciel II edycja”.