Opublikowano

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS

W dniu 1 grudnia  2017 r. uczniowie ZSZ w Ozorkowie: Mikołaj Draczyński oraz Dawid Pietrzak  ( obydwaj uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk)  wzięli udział w  Wojewódzkim Konkursie  Wiedzy o HIV/AIDS  pod patronatem Marszałka Województwa oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Organizatorem był Polski Czerwony Krzyż.  Hasłem przewodnim była dewiza „ Razem przeciwko AIDS”

Wzięło w nim udział 100 uczniów z całego województwa łódzkiego, organizatorzy podkreślali, że poziom wiedzy uczestników był bardzo wyrównany, co świadczy o ważności tematu dla młodych ludzi.  Zdają sobie oni sprawę, że  HIV /AIDS to wciąż  problem XXI wieku.