Opublikowano

Konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjum pt. „Czyste powietrze wspólna sprawa”

 

 1. Organizator:

Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie, ul. Słowackiego 2 95-035 Ozorków

Konkurs organizowany jest w ramach projektu: Programu Edukacji Ekologicznej

pn.”Czyste powietrze – skarb przyszłości” realizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie – współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018″

 

 1. Cele i przedmiot konkursu:
 • promowanie i kształtowanie zachowań proekologicznych,
 • kształtowanie pozytywnej postawy odpowiedzialności za środowisko oraz uświadomienie problemu zanieczyszczenia atmosfery,
 • kształtowanie kreatywnego myślenia w zakresie podejmowania działań ochroniarskich powietrza atmosferycznego.

III. Konkurs będzie przeprowadzony z podziałem na trzy  kategorie wiekowe:

I kategoria – uczniowie szkół podstawowych klasy I –III – plakat wykonany dowolną techniką plastyczną – format A2,

 

II kategoria – uczniowie szkół podstawowych klasy IV – VI i gimnazja- plakat wykonany dowolną techniką plastyczną – format A2
 

 1. Zasady konkursu
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 3. Zgłaszane prace są pracami indywidualnie przygotowanymi przez uczniów.
 4. Zgłaszane prace muszą być w pełni autorskie, nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
 5. Fotografie zamieszczone na plakatach o innej tematyce niż określona
  w wymaganiach, naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 6. Zdjęcia przyrodnicze zamieszczone w pracach konkursowych muszą być wykonane
  w sposób uwzględniający zasady ochrony zwierząt wynikającej z ustawy z dnia
  16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 7. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą za ich zgodą wyrażoną
  w karcie zgłoszenia.
 8. Uczestnicy konkursu lub ich opiekunowie dostarczają prace za pośrednictwem poczty lub indywidualnie do sekretariatu Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie, ul. Słowackiego 2.
 9. Prace prosimy opisać według szablonu: imię i nazwisko, wiek (klasa, do której uczęszcza uczeń), szkoła, nauczyciel/ opiekun – telefon.
 10. Organizatorzy nie przewidują zwrotu złożonych prac.

 

 1. Uczestnicy konkursu:
  Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu Zgierskiego.

 

 1. Termin konkursu:
  Prace konkursowe należy dostarczyć organizatorowi konkursu do dnia 20. 01. 2018 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w kwietniu 2018 roku podczas warsztatów ekologicznych.

Wszystkie nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie w budynku ZSZ
w Ozorkowie. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród równorzędnych.

 

 1. Komisja Konkursowa:
  Regulamin konkursu, określiła Komisja Konkursowa w składzie: Ewa Witosławska, Krzysztofa Nikodem, Małgorzata Maciejewska, Magdalena Walczak, Sławomir Janicki, Jarosław Olczak, Marcin Krzyszkiewicz.

 

VII. Kryteria oceny prac konkursowych:

 

 • Zawartość merytoryczna
 • Forma przekazania – walory artystyczne
 • Spójność przekazu

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

VIII. Nagrody dla uczniów:

Klasy IV – VI i gimnazjalne:

            I miejsce gry dydaktyczne i/ lub artykuły piśmienne    

            II miejsce pendrive + artykuły piśmienne

            III miejsce nagroda książkowa/ artykuły piśmienne

Klasy I – III SP:

            I miejsce gry dydaktyczne i/ lub artykuły piśmienne    

            II miejsce nagroda książkowa, artykuły/piśmienne 

            III miejsce nagroda książkowa + art. piśmienne

 

 1. Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można otrzymać od organizatorów konkursu: pani Krzysztofa Nikodem, pan Sławomir Janicki oraz pod numerem te/fax: 42 718 93 52, sekretariat Zespołu Szkól Zawodowych w Ozorkowie, ul. Słowackiego 2, e-mail sekretariat@zsz-ozorkow.org
z dopiskiem Konkurs – Czyste powietrze.

KARTA ZGŁOSZENIA – KLIKNIJ I POBIERZ