Uczeń klasy II technik informatyk – Dawid Pietrasik zajął II miejsce w II edycji ogólnopolskiego konkursu „Mistrzostwa Szaradziarskie – zadania logiczne”.

Gratulujemy skutecznego „łamania głowy”.