Opublikowano

Wyniki konkursu: “Wiedza o kulturze i geografii krajów angielskiego obszaru językowego”.

21 lutego w naszej szkole odbył się konkurs “Wiedza o kulturze i geografii krajów angielskiego obszaru językowego”. Uczniowie, którzy wzięli w nim udział zmierzyli się z pytaniami otwartymi i zamkniętymi dotyczącymi zagadnień kultury i geografii Wielkiej Brytanii, Irlandii, Malty, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii. Arkusz konkursowy w całości przygotowany został w języku angielskim.

Laureaci:

I miejsce – Łukasz Wojtowicz kl. IV TE 
II miejsce – Krystian Łuczak    kl. II TI
III miejsce – Marta Szczepaniak kl. IV TH

Konkurs odbył się po raz pierwszy, ale wpisze się na stałe w kalendarz szkolnych wydarzeń, w związku z wprowadzeniem w naszej szkole innowacji pedagogicznej CLIL. Od roku szkolnego 2018/2019 – realizując założenie główne projektu unijnego “Europejska szkoła-innowacyjny nauczyciel II edycja” w ramach programu “Mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój –  w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie lekcje języka polskiego, wiedzy o kulturze i przedmiotów zawodowych w klasach pierwszych  (w zawodach technik ekonomista i technik informatyk)  prowadzone będą z wykorzystaniem elementów języka angielskiego.

Zwycięzcom gratulujemy.

                                                                                Magdalena Walczak