Opublikowano

Uczniowie ZSZ na Uniwersytecie Łódzkim

W dniu 22 marca 2018 r. uczniowie klas czwartych i trzecich Technikum brali udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Wydziału Zarządzania w ramach programu „Uniwersytet zawsze otwarty”. Przyszli informatycy uczestniczyli w zajęciach, na których tworzyli kody programów komputerowych, służących do rozwiązywania ciekawych problemów matematycznych. Mieli możliwość zapoznania się ze strukturą Wydziału Matematyki i Informatyki, z jego ofertą edukacyjną, rodzajem kół naukowych oraz możliwościami wymiany międzynarodowej studentów.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec wzięli udział w warsztatach na Wydziale Zarządzania pt. „Nie taki stres straszny jak go malują-techniki radzenia sobie ze stresem”. W trakcie zajęć dowiedzieli się, czym jest stres i dlaczego go doświadczamy. Poznali motywacyjne aspekty stresu oraz różne techniki radzenia sobie z nim. Dowiedzieli się także, jakie działania mogą podejmować w zakresie profilaktyki stresu.

Po zajęciach warsztatowych pracownicy Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego oprowadzili uczniów po osiedlu akademickim, przedstawiając historię Uniwersytetu Łódzkiego, tradycje i zwyczaje studenckie.

Dzięki przychylności i pomocy Pani Magdalenie Kalińskiej-Kuli (Wydział Zarządzania), która pomogła nam zorganizować to spotkanie nasi uczniowie mogli poczuć się już dziś, jak studenci Uniwersytetu Łódzkiego