Opublikowano

Rocznica Zbrobni Katyńskiej

20 kwietnia uczciliśmy pamięć ofiar zbrodni katyńskiej dokonanej na Polakach w 1940 r. przez funkcjonariuszy Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (NKWD) ZSRR. Młodzież naszej szkoły miała możliwość uczestniczenia w żywej lekcji historii „Od kampanii wrześniowej do zbrodni katyńskiej” przeprowadzonej przez przedstawicieli Sekcji Kolarskiej Szwadronu Kawalerii im. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. Tradycyjnie uczniowie klas pierwszych zgromadzili się wokół dębu pamięci Franciszka Czyża – starszego posterunkowego Policji Państwowej w Ozorkowie do 1939 r., uwięzionego w Ostaszkowie, zamordowanego strzałem w tył głowy w Twerze. Przy kamieniu pamięci wartę honorową pełniły ozorkowskie harcerki będące uczennicami naszej szkoły (Julita Klimczak oraz Elżbieta Mazur). Szczególne podziękowania składamy Panu Andrzejowi Staniewskiemu oraz Panu Ryszardowi Komorowskiemu za inspirującą lekcję patriotyzmu.