Opublikowano

Ślubowanie klas pierwszych 2018

9 października uczniowie klas pierwszych – w obecności p. Dyrektor Barbary Stępczyńskiej oraz przedstawicieli klas drugich – złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, stając się tym samym pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.
Po części oficjalnej i dokonaniu pamiątkowych wpisów w kronice szkoły, przyszedł czas na chwilę rozrywki. Pierwszoklasiści zaprezentowali pomysłowe scenki charakteryzujące zawód technika ekonomisty i technika handlowca, technika informatyka oraz mechanika pojazdów samochodowych, rozwiązywali test wiedzy o szkole, odpowiadali na pytania dotyczące swoich wychowawców, a także rywalizowali o tytuł najlepszego Świstaka. Zmagania zakończyły się potrójnym remisem, w związku z czym, przedstawiciele wszystkich klas pierwszych odebrali z rąk p. Dyrektor certyfikaty PRIMUS INTER PARES (Pierwszy wśród równych).
Uroczystość odbyła się na sali gimnastycznej przy ulicy Kościelnej 1.