Opublikowano

„Media społecznościowe współczesny narkotyk czy szansa na rozwój’?

W dniu 28 listopada 2018 r w naszej szkole po raz pierwszy odbyła się debata oksfordzka, Jej temat brzmiał: „Media społecznościowe współczesny narkotyk czy szansa na rozwój’?

Dwie drużyny debantów rekrutowały się z uczniów klas II – Technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk oraz technik ekonomista. Moderatorami dyskusji byli: pedagog szkolny, Iwona Adamczewska i nauczyciel informatyki, Rafał Jagodziński, którzy opracowali regulamin oraz kryteria oceny debaty, jak również kodeks dyskutanta mający pomóc uczniom w przyjęciu podczas debaty oksfordzkiej właściwej postawy.

Debacie przysłuchiwała się publiczność składająca się z uczniów klas pierwszych i drugich. Po zakończeniu debaty miała ona możliwość zadawania pytań debantom, jak również zaprezentowania swego stanowiska podczas głosowania. 

Debatę oceniał zespół sędziowski składający się z wicedyrektora szkoły, p. Ewy Witosławskiej, nauczyciela języka polskiego, p. Beaty Sobczak- Gieragi oraz nauczyciela biblioteki,
p. Małgorzaty Maciejewskiej. Członkowie zespołu oceniali następujące elementy debaty:

  1. wierność tematowi;
  2. bogactwo zastosowanych argumentów i dowodów;
  3. trafność i prawidłowe uzasadnienie stanowiska;
  4. płynność wypowiedzi i poprawność językową;
  5. trafność doboru elementów komunikacji niewerbalnej;
  6. postawę dyskutantów;
  7. błędy takie, jak:
     – odchodzenie od tematu debaty;
   – nietrzymanie się limitu czasu;
   – brak rozwinięcia przedstawionego argumentu;
   – atakowanie personalne przeciwnika;
   – zakłócanie przemówienia przeciwnika.

Zwycięzcami debaty oksfordzkiej okazali się uczniowie II klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk, którzy skutecznie obronili tezę, że media społecznościowe to szansa na rozwój. Takie samo stanowisko zajęła przysłuchująca się dyskusji publiczność. W swych argumentach debańci odwoływali się zarówno do swych doświadczeń i wiedzy, jak również przywoływali zdanie autorytetów naukowych w dziedzinie mediów społecznościowych. Obie drużyny wykazały się dużym zaangażowaniem, dobrym przygotowaniem merytorycznym, umiejętnością doboru argumentów, dużą kulturą osobistą oraz umiejętnością zapanowania nad stresem podczas wystąpień publicznych.

Gratulujemy wszystkim debantom biorącym udział w pierwszej w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie debacie oksfordzkiej. Dziękujemy również wszystkim pozostałym uczestnikom, którzy aktywnie włączyli się w przebieg dyskusji i mieli wpływ na jej dynamikę.

Warto zaznaczyć, że zarówno członkowie drużyn, jak i publiczność oraz zespół sędziowski pozytywnie ocenili pomysł zorganizowania w naszej szkole debaty oksfordzkiej i wyrazili nadzieję, że stanie się to nową tradycją naszej szkolnej społeczności.

  Iwona Adamczewska

 Rafał Jagodziński