Konkurs wiedzy o kulturze i geografii krajów angielskiego obszaru językowego

16 maja odbył się – po raz drugi – w naszej szkole „Konkurs wiedzy o kulturze i geografii krajów angielskiego obszaru językowego”, będący konsekwencją zrealizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie projektu unijnego “Europejska szkoła-innowacyjny nauczyciel II edycja”. Uczniowie, którzy wzięli w nim udział, zmierzyli się z pytaniami otwartymi i zamkniętymi dotyczącymi zagadnień kultury i geografii Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanów Zjednoczonych i Australii. Arkusz konkursowy w całości przygotowany został w języku angielskim.

Miło nam poinformować, że laureatami konkursu  w roku szkolnym 2018/2019 zostali:

I miejsce – Katarzyna Olczak, kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec
II miejsce – Jakub Michalak,    kl. I Technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk
III miejsce – Klaudia Sadok, kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec

Konkurs wpisał się na stałe w kalendarz szkolnych wydarzeń, w związku z wprowadzeniem w naszej szkole innowacji pedagogicznej CLIL. W roku szkolnym 2018/2019 – realizując założenie główne projektu unijnego “Europejska szkoła-innowacyjny nauczyciel II edycja” w ramach programu “Mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój –  w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie lekcje języka polskiego, wiedzy o kulturze i przedmiotów zawodowych w klasach pierwszych  (w zawodach technik ekonomista i technik informatyk)   prowadzone są z wykorzystaniem elementów języka angielskiego.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.  

Magdalena Walczak

Nagrody książkowe dla laureatów konkursu ufundowało wydawnictwo Oxford University Press

 

                                                                                                                                 

Skip to content