Wielki sukces w prestiżowym XXIII Przeglądzie Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych odniosła Nasza Uczennica Natalia Sadowska, która zdobyła trzecią nagrodę w kategorii twórczość fotograficzna (za pracę “Ranisz, jak każdy kawałek z osobna” ). Jury doceniło także drugą pracę Natalii zatytułowaną “Czy dostrzegasz monotonię?”, przyznając jej wyróżnienie. 
Do konkursu swoje prace zgłosili także inni uczniowie naszej szkoły: Julita Klimczak III TE/TH (kategoria twórczość plastyczna oraz twórczość literacka), Karolina Walczak III TE/TH (twórczość fotograficzna), Dawid Pietrasik III TI (twórczość literacka), Daniel Masztakowski I TI (twórczość plastyczna), Dawid Wymysłowski II TE (twórczość literacka).
W zmaganiach konkursowych wzięło udział 188 uczniów z 42 szkół województwa łódzkiego.
Gratulujemy sukcesu