Rozpoczynamy nabór do projektu MÓJ ZAWÓD – EUROPEJSKIE SZANSE realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus + (sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe).
W ramach projektu będziecie mogli odbyć dwutygodniowy staż zawodowy we Włoszech lub w Portugalii.
Program adresowany jest do uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk, technik ekonomista i technik handlowiec.
Formularz zgłoszeniowy należy pobrać w sekretariacie szkoły (lub ze strony zsz.ozorkow.org).
Przed jego wypełnieniem musicie zapoznać się z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły w zakładce PO WER 2019 – 2021.
Harmonogram rekrutacji:
01-10.10. 2019 – składanie formularzy zgłoszeniowych
15-18.10.2019 – rozmowa rekrutacyjna
21.10. 2019 – ogłoszenie listy uczestników projektu oraz listy rezerwowej.