W dniu 27 listopada 2019 roku w sali konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi odbyło się uroczyste podsumowanie VIII Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego w ramach programu “Kultura Bezpieczeństwa”.
Komisja konkursowa wyłoniła 14 najlepszych prac plastycznych. Autorką jednej spośród 11 wyróżnionych prac jest uczennica klasy I TE po SP – Matylda Włodarczyk.
Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostały wyeksponowane w okolicznościowym kalendarzu ściennym na 2020 rok.
Gratulujemy