“Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie” – takie słowa Mahatmy Gandhiego towarzyszyły tegorocznym obchodom Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Podczas uroczystości, przy zachowaniu wymogów reżimu sanitarnego, uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie, a ich przedstawiciele wraz z wychowawcami dokonali wpisu do kroniki szkolnej. Dzień ten był także okazją do złożenia życzeń wszystkim pracownikom szkoły oraz wyróżnienia nauczycieli i pracowników szkoły nagrodami Dyrektora. Szczególne gratulacje przekazane zostały wyróżnionej nagrodą Starosty – Pani wicedyrektor Ewie Witosławskiej. Uroczystość zakończyła się słodką niespodzianką przygotowaną dla grona pedagogicznego przez Samorząd Uczniowski.