“Przerwa na czytanie”

22 października 2020 r. podczas przerw międzylekcyjnych – w specjalnie do tego przygotowanej strefie – uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i rodzice bili rekord w liczbie osób czytających na przerwie, włączając się tym samym po raz pierwszy w I Międzynarodową edycję V Ogólnopolskiej akcji pt. „Przerwa na czytanie”.

Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, a jego organizatorem jest Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem akcji jest m.in. promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, zwrócenie uwagi uczniów na czytanie jako atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego w szkole oraz zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

Mamy nadzieję, że pomimo sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie, uda się pobić ubiegłoroczny rekord 158 809 osób czytających na przerwie (z 991 placówek w Polsce i 14 za granicą).

W naszej szkole udział w tym wydarzeniu wzięło 67 osób, co i tak jest dużym sukcesem biorąc pod uwagę nieobecność kilku klas w związku z wprowadzonym nauczaniem hybrydowym.

Wszystkim uczestnikom, propagatorom i zaangażowanym w organizację i przebieg akcji biblioteka szkolna i Samorząd Uczniowski składają serdeczne podziękowania, zachęcając do czytania książek nie tylko podczas bicia rekordu.

Spotkajmy się, nie tylko za rok, na przerwach przy… książkach!

Skip to content