Opublikowano

Regulamin Szkolnego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej “SO THIS IS CHRISTMAS”

Cele konkursu:

– prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,
– propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę,
– promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,
– motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy sposób,
– promocja nowych talentów,
– utrwalenie i wzbogacenie leksyki,
– praca nad poprawną wymową,

– zachęcenie do nauki języka angielskiego,

– obcowanie z kulturą krajów anglojęzycznych

Warunki uczestnictwa:

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony w jednej kategorii, w której wezmą udział soliści oraz duety.
    2. Warunkiem zgłoszenia się do konkursu jest prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia (karta zgłoszenia poniżej) i przesłanie jej wraz z nagraną przez siebie piosenką anglojęzyczną

o tematyce świątecznej na adres mailowy: kdobierzewska@zsz-ozorkow.org z dopiskiem „SO THIS IS CHRISTMAS” do dnia 20.12.2020 roku.
3. Piosenki, które będą wykonywane przez uczestników konkursu mogą być ich własną twórczością.

  1. Uczestnicy zezwalają na wykorzystywanie i przetwarzanie informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej na potrzeby konkursu.Ocena i nagrody:
    1. Oceny wykonawców dokona Jury, w skład którego wchodzić będą nauczyciele języka angielskiego.
    2. Ocenie podlegać będzie:

– Poprawność językowa wykonywanych utworów

– Strona muzyczna

– Ogólne wrażenia artystyczne

– Dobór repertuaru.

3. Organizatorzy nagrodzą pierwsze trzy miejsca. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy dodatkowo nagrody rzeczowe. Przewidziano także punkty z zachowania oraz jedno dodatkowe nieprzygotowanie z wybranego przedmiotu w przyszłym semestrze (jeśli nauczyciel wybranego przedmiotu wyrazi zgodę). 

  1. Decyzje Jury są ostateczne.

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

Organizatorzy konkursu:

Anita Siubielska wraz z Samorządem oraz Katarzyna Dobierzewska