Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie informuje, że badania wstępne potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu przez kandydatów do Technikum w Ozorkowie oraz Szkoły Branżowej I Stopnia z Oddziałami Specjalnymi w Ozorkowie  odbędą się
5 lipca 2021 r. o godz. 9.00
przy ul. Kościelnej 1A w Ozorkowie ( Pracownie Szkolenia Praktycznego)

Kandydat na badanie stawia się z rodzicem / opiekunem prawnym lub wypełnionym formularzem zgody (brak obecności na badaniu  rodzica /opiekuna prawnego lub wypełnionego formularza zgody na wykonanie badania stanowi przeciwwskazanie do przeprowadzania wyżej wymienionego badania).

UWAGA!!!

W TRAKCIE BADAŃ OBOWIĄZUJE REŻIM SANITARNY
NALEŻY NOSIĆ MASECZKĘ I ZACHOWYWAĆ DYSTANS

FORMULARZ DLA KANDYDATA DO TECHIKUMPOBIERZ

FORMULARZ DLA KANDYDATA DO SZKOŁY BRANŻOWEJPOBIERZ