Dni wolne 2020/2021

Zimowa przerwa świąteczna  
Ferie zimowe  
Wiosenna przerwa świąteczna  
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych  
Egzamin maturalny:
– język obcy nowożytny
– język polski
– część pisemna
 
Egzaminy potwierdzające kwalifikacjie zawodowe:
– etap pisemny
– etap praktyczny
 
Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  
Zakończenie zajęć