Pracownicy szkoły

Pracownicy
Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie

Dyrekcja Szkoły
Dyrektor Szkoły mgr inż. Barbara Stępczyńska
42 718 93 52 wew.13
Wicedyrektor Szkoły mgr inż. Ewa Witosławska
42 718 93 52 wew.14
Nauczyciele
Język polski Iwona Adamczewska
Beata Sobczak-Gieraga
Jarosław Olczak 
Język angielski Agnieszka Matusiak
Magdalena Walczak
Anita Siubielska
Katarzyna Dobierzewska
Język niemiecki Małgorzata Tylak
Magdalena Pachnowska
Matematyka Joanna Sieradzka
Dobiesława Walasiak-Ochota
Fizyka i astronomia Dobiesława Walasiak-Ochota
Chemia Barbara Stępczyńska
Biologia Krzysztofa Nikodem
Geografia Krzysztofa Nikodem
Violetta Maciejewska
Historia Małgorzata Kozak-Bajor
Jacek Walczak
Religia Małgorzata Błeszyńska 
Ks. Andrzej Kluska
Wiedza o kulturze Jarosław Olczak
Wiedza o społeczeństwie Małgorzata Kozak-Bajor
Jacek Walczak
Edukacja dla bezpieczeństwa Sławomir Pachnowski
Przedmioty informatyczne Marcin Kryszkiewicz
Rafał Siech
Rafał Jagodziński
Sławomir Pachnowski
Wychowanie fizyczne Anita Siubielska
Arkadiusz Cygan
Sławomir Pachnowski
Sebastian Adamski
Podstawy przedsiębiorczości Ewa Witosławska
Barbara Stępczyńska
Przedmioty ekonomiczne
i handlowe
Barbara Jasińska
Sławomir Janicki
Ewa Witosławska
Justyna Stasiak
Przedmioty zawodowe Jarosław Szałowski
Dariusz Witosławski
Jarosław Janasiak
Jarosław Mirecki
Nauczyciel bibliotekarz Dorota Kowalczyk
Pedagog szkolny Iwona Adamczewska
Maria Grobelna
Pracownicy niepedagogiczni
Sekretarz Szkoły Karolina Jagodzińska
Sekretarka Paulina Łuczak
Główny księgowy Mucha Małgorzata
Pomoc administracyjna    Magdalena Zielińska, Tomasz Wojtkiewicz 
Starsza woźna Małgorzata Łachecka
Alicja Sobczak
Sprzątaczka Paulina Borowik, Henryka Dymkowska, Edyta Olczak, Aleksandra Pisera
Robotnik gospodarczy Andrzej Walis
Paweł Jaszczak