Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski,  język obcy, geografia, matematyka
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych      

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: język obcy, geografia lub matematyka
 Języki obce: j. angielski/ j. niemiecki
Uczeń w trakcie nauki zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:

1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów sprzedaży;

2) sporządzania dokumentacji ekonomiczno-finansowej;

3) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

4) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;

5) organizowania i prowadzenia działalności handlowej

6) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 1. bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. podstawy towaroznawstwa,
 3. sprzedaż towarów
 4. marketing w handlu
 5. język obcy zawodowy
 6. rachunkowość handlowa
 7. pracownia sprzedaży
 8. symulacyjna firma handlowa

Praktyki: 8 tygodni w cyklu nauczania

Uczniowie odbyli pierwszy zagraniczny staż w 2017 roku we Włoszech i Hiszpanii.

Perspektywy zatrudnienia – technik handlowiec – to odpowiedź na potrzeby rynku pracy. Posiadacz dyplomu potwierdzający kwalifikacje w zawodzie znajdzie pracę jako:

 • Referent/asystent ds. zaopatrzenia
 • Referent/asystent ds. sprzedaży
 • Referent/asystent ds. obsługi klienta
 • Kierownik działu handlowego
 • Zastępca kierownika działu handlowego
 • Specjalista ds. obsługi klienta
 • Specjalista ds. sprzedaży
 • Specjalista ds. zaopatrzenia

Miejsca pracy:

 • własna działalność gospodarcza
 • dział marketingowy firmy handlowej
 • dział obsługi klienta firmy handlowej, produkcyjnej, usługowej