ZAWÓD: TECHNIK INFORMATYK

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski,  język obcy,  geografia, matematyka
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

INF.02.  Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: język obcy, geografia lub matematyka
Języki obce: j. angielski/ j. niemiecki
Uczeń w trakcie nauki zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:

1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. 

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

1. bezpieczeństwo i higiena pracy

2. podstawy informatyki

3. przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

4. eksploatacja urządzeń peryferyjnych

5. naprawa urządzeń techniki komputerowej

6. montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej

7. eksploatacja urządzeń sieciowych

8. administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi

Praktyki: 8 tygodni w cyklu nauczania

Uczniowie odbyli staże zagraniczne w 2017 i 2019 roku we Włoszech i Hiszpanii.

Perspektywy zatrudnienia – technik informatyk – to odpowiedź na potrzeby rynku pracy. Posiadacz dyplomu potwierdzający kwalifikacje w zawodzie znajdzie pracę jako:

 1. administrator
 2. helpdesk
 3. twórca stron interntowych
 4. instalator systemowy
 5. tester oprogramowania
 6. programista
 7. grafik komputerowy
 8. sieciowiec
 9. analityk systemowy
 10. doradca klienta w sklepie komp.
 11. Instalator sieci światłowodowych
 12. Instalator monitoringu

Miejsca pracy:

 1. sklepy komputerowe
 2. firmy posiadające własne systemy informatyczne
 3. urzędy skarbowe
 4. organy administracji publicznej
 5. urzędy telekomunikacji
 6. banki
 7. sklepy
 8. punkty serwisowe
 9. media
 10. własna firma